Visualisti- ja sisustussuunnittelijaopiskelijat AJK-Jatkokoulutuksessa

Opiskelijoiden tausta

AJK-Jatkokoulutuksessa opiskelee vuosittain noin 200 aikuista. Opiskelijamme ovat usein jo pitkään työelämässä toimineita. Heidän tavoitteenaan on vahvistaa ja laajentaa omaa ammatillista osaamistaan nykyisessä työssään tai kouluttautua kokonaan uudelle alalle.

Opiskelijoidemme ikäjakautuma vaihtelee 18 vuoden ja 60 vuoden välillä. Visuaalista markkinointia opiskelevien keski-ikä on alle 30 vuotta ja sisutussuunnittelukurssilaisten noin 35 vuotta.

Suurin osa opiskelijoistamme on työssä käyviä. Visuaalisen markkinoinnin opiskelijoista joka viides työskentelee jo opiskelemaan tullessaan visualistina/somistajana tms. alan ammattinimikkeellä. Suurin osa visuaalista markkinointia opiskelevista on töissä vähittäiskaupan tai markkinoinnin parissa.

Sisutussuunnittelukurssilaisista vajaa puolet työskentelee sisustusalalla, noin neljännes visuaalisen markkinoinnin tai mainonnan työtehtävissä ja runsas kolmannes muilla ammattialoilla. Noin 15 % sisustusopiskelijoista toimii yrittäjänä.

Opiskelijoiden koulutustausta vaihtelee peruskoulusta korkeakoulututkintoon. Noin kaksi kolmasosaa on ylioppilastutkinnon suorittaneita. Ammatillinen koulutustausta liittyy usein kaupalliseen tai käsi- ja taideteollisen alan koulutukseen. Sisustuskurssilla opiskelevista yli kolmanneksella on korkeakoulututkinto.

Opiskelun monimuotoisuus mahdollistaa sen, että AJK-Jatkokoulutukseen tullaan opiskelemaan kaukaakin. Yli puolet opiskelijoista asuu pääkaupunkiseudulla ja noin neljännes muualla Uudellamaalla. Neljännes opiskelijoista tulee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tai jopa ulkomailta.

AJK-Jatkokoulutus - opiskelijoiden tekemä video

Naisia

Keski-ikä n.

Ylioppilastutkinto

Asuinpaikkakunta muu kuin pääkaupunkiseutu