Visualistin tutkintokoulutuksessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan ammattimaisesti kaupallisia ja näyttäviä esillepanoja ja näyteikkunoita ja huolehtimaan koko myymälän tai muun tilan visuaalisesta ilmeestä. Saat koulutuksen aikana työkaluja houkuttelevien, toimivien messuosastojen ja muiden tapahtumien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä näyttävien suunnitelmien laatimiseen. Motivoituneessa tutkintoryhmässä asiantuntevien opettajien ohjauksessa kehityt monipuoliseksi visuaalisen markkinoinnin ammattilaiseksi. Ammattitaitosi osoittaaksesi suoritat markkinointiviestinnän ammattitutkinnon, visuaalisen markkinoijan osaamisalan.
Tutustu visualistin tutkintokoulutukseen ja ammattitutkinnon suorittamiseen!

AIKA
7.3.2018-26.9.2019

KESTO
18 kuukautta, 30 opintopäivää

LAAJUUS
30 opintopistettä

PAIKKA
AJK-Jatkokoulutus,
Kuortaneenkatu 5
Helsinki

HAKUAIKA
23.2.2018 asti

A-22

"Työnkuvaani kuuluu myymälän yleisilmeestä huolehtiminen, kampanjoiden pystytys, mallinukkien pukeminen, kaikki myymälän graafinen...

"Työnkuvaan kuuluu tilanhallintaa (eli tila vs tuotteistus) sekä esillepanojen suunnittelua, kehittämistä, kouluttamista...

Visualistin tutkintokoulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alainen ammatillinen osaaminen visuaalisen markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Visualistin tutkinnon suoritettuasi olet visuaalisen markkinoinnin ammattilainen, joka suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tiloja, esillepanoja ja somistuksia. Osaat suunnitella ja toteuttaa kaupallisia ja houkuttelevia näyteikkunoita ja esillepanoja sekä näyttäviä ja toimivia myymälöitä ja messuosastoja. Osaat laatia ammattimaisia visuaalisia suunnitelmia sekä käsin piirtämällä että tietokoneella.

Visuaalisen markkinoinnin tutkintokoulutusta laajalle kohderyhmälle

Visualistin tutkintokoulutus soveltuu sinulle, jos työskentelet tai haluaisit työskennellä esim.

 • myyjä-visualistina/myyjä-somistajana
 • myyjänä
 • visualistina/somistajana
 • myymälä-/esillepano-/konseptisuunnittelijana
 • messu- ja tapahtumamarkkinoinnin parissa
 • yritysten markkinointitehtävissä
 • yrittäjänä

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, visuaalinen markkinoija on työelämässä arvostettu Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto. Siinä osaaminen näytetään käytännön työtehtävissä, joten sinulla pitäisi olla työkokemusta esim. kaupan alalta.

Opintopäivät ja etäopiskelu asiantuntevien opettajien ohjauksessa

Visualistin ammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan  monimuotokoulutusohjelmana. Voit opiskella työn ohella ja asuinpaikkakunnasta riippumatta, sillä koulutukseen sisältyy 30 opintopäivää, jotka järjestetään kaksipäiväisinä opintopäivinä keskimäärin kerran kuukaudessa. Kahden päivän lähiopetusta seuraa noin kuukauden etäopiskelujakso, jonka aikana opiskelet itsenäisesti erilaisten analysointi-, suunnittelu-, yms. tehtävien parissa. Kurssilla on käytössä verkko-oppimisalusta.

Visualistin tutkintokoulutuksen koulutusvastaavana toimii koulutusjohtaja, näyttötutkintomestari Iris Heikkonen. Hänen ohellaan opettajina toimii noin 15 eri alojen ammattilaista, jotka tuovat koulutukseen oman ammatillisen kokemuksensa ja ajankohtaisen asiantuntemuksensa.

Ammattitutkinnon suorittaminen

Visualistin tutkintokoulutuksen aikana suoritat visualistin ammattitutkinnon (markkinointiviestinnän ammattitutkinto, visuaalisen markkinoijan osaamisala), joka on Opetushallituksen hyväksymä näyttötutkinto. AJK:ssa opiskelet ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen. Tutkintosuorituksista ja niiden arvioinnista vastaa Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko).

Tutkinnon osat ovat:

 • Markkinointiviestinnän toimeksiannon valmistelu
 • Visuaalisen suunnitelman laatiminen
 • Visuaalisen suunnitelman toteutus

Visualistin tutkintokoulutus on suunniteltu markkinointiviestinnän ammattitutkinnon perusteiden pohjalta ja antaa siten hyvät valmiudet tutkinnon suorittamiseen.

Jokaiselle tutkintokoulutuksessa opiskelevalle ja tutkintoa suorittavalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Jatko-opinnot ja työmahdollisuudet

Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät yritysten ja organisaatioiden erilaisissa markkinointiviestinnän tehtävissä. AJK:n visualistin koulutuksen suorittaneet ovat työllistyneet mm. visualisteiksi/somistajiksi myymälöihin, visuaalisen markkinoinnin suunnittelijoiksi ja myymäläsuunnittelijoiksi. Tutustu tarkemmin työmahdollisuuksiin.

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, visuaalisen markkinoijan osaamisala antaa kelpoisuuden hakea korkeakouluopintoihin.

Lisätietoja opintojen sisällöstä, hinnasta ja hakemisesta löydät sivun välilehdiltä!

Joustavaa opiskelua inspiroivassa ympäristössä

Visualistin ammattitutkinto toteutetaan  monimuotokoulutusohjelmana. Voit opiskella työn ohella, sillä etäopiskelun lisäksi koulutukseen sisältyy 32 opintopäivää, jotka järjestetään kaksipäiväisinä opintopäivinä keskimäärin kerran kuukaudessa. Kahden päivän lähiopetusta seuraa noin kuukauden etäopiskelujakso, jonka aikana opiskelet itsenäisesti erilaisten analysointi-, suunnittelu-, yms. tehtävien parissa.

Visualistin tutkintokoulutus on suunniteltu markkinointiviestinnän ammattitutkinnon perusteiden pohjalta. Koulutus koostuu mm. seuraavista aihealueista:

Markkinointiviestintä

 • markkinoinnin perusteet
 • visuaalinen markkinointi
 • yrityksen tunnusluvut visuaalisen markkinoinnin apuna
 • kuluttajakäyttäytyminen
 • markkinointi sosiaalisessa mediassa

Visualistina työskentely

 • visualistin työ
 • työvälineet ja työtavat
 • työturvallisuus

Näyteikkunan suunnittelu ja toteutus

 • sommittelu ja ryhmittely
 • näyteikkunan suunnittelu
 • näyteikkunan rakentaminen
 • mallinuken pukeminen ja stailaaminen
 • trenditietous
 • hintaviestintä

Esillepanon suunnittelu ja toteutus

 • myymäläympäristö ja myymälämielikuva
 • esillepanon perussäännöt
 • seinä-, pöytä- ym. esillepanot

Värit ja valaistus

 • väriviestintä
 • kaupalliset maalit ja niiden käyttö
 • valonlähteet ja valaistus

Esittämistekniikka

 • pohja- ja julkisivupiirtäminen
 • piirtämisen ja värittämisen tekniikat
 • luonnospiirtäminen
 • SketchUp –suunnitteluohjelma
 • pikatekstaus

Myymäläsuunnittelu

 • suunnitteluprosessi
 • asiakaskierto ja tuotesijoittelu
 • myymälän alueiden suunnittelu
 • myymäläkalusteet

Tapahtumamarkkinointi

 • tapahtuman suunnittelu
 • tapahtumansisältö ja markkinointi
 • onnistuneen tapahtuman malli

Messuosaston suunnittelu ja rakentaminen

 • suunnitteluprosessi
 • messuosaston tilankäyttö ja visuaalinen ilme
 • materiaalitietous ja materiaalien käsittely
 • osaston toteutus ja rakentaminen

Portfolion suunnittelu ja kokoaminen

Koulutukseen sisältyy käytännön harjoituksia sekä vierailuja yrityksiin ja alan tapahtumiin.

Tutkintokoulutuksen hinta

Tutkintokoulutuksen hinta on maksutavasta riippuen 3 880 – 3 926 euroa. Opiskelun aloitusmaksu 200 € sisältyy ensimmäiseen maksuerään.

 • kertamaksuna: 3 880 €
 • kahdessa erässä: 1. erä 2 065 € ja 2. erä 1 825 €, yhteensä 3 890 €
 • neljässä erässä: 1. erä 1 125€, 2.-4.erä 925 €, yhteensä 3 900 €
 • kuukausimaksuna: 1.erä 407 €, 2.-18.erä 207 €, yhteensä 3 926 €

Hintoihin sisältyy alv 24 %.

Koulutusmaksu kattaa opetuksen lisäksi tarvittavat opiskeluaineistot sekä opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun.

Oppisopimuskoulutuksessa tutkintokoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Hakuaika ja pääsyvaatimukset

Hakuaika 7.3.2018 alkavaan koulutukseen päättyy 23.2.2018. Kokemus vähittäiskaupan tai visuaalisen markkinoinnin työtehtävistä ja kaupallinen tai käsi- ja taideteollinen koulutus katsotaan hakijalle eduksi.

Hakeminen

Visualistin koulutusohjelmiin hakeminen tapahtuu  sähköisellä hakulomakkeella

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan aikaisemman koulutuksen, työkokemuksen ja arvioidun soveltuvuuden perusteella.

Oppisopimus

Voit suorittaa visualistin tutkinnon omakustanteisesti tai oppisopimuksella. Jos haluat opiskella oppisopimuksella, sinulla pitää olla oppisopimustyöpaikka. Jos työskentelet jo visuaalisen markkinoinnin parissa, tiedustele työnantajaltasi mahdollisuutta opiskella oppisopimuksella.

Oppisopimusopiskelijat hakeutuvat koulutukseen oppisopimustoimiston kautta. Lisätietoa oppisopimuksesta löydät oppisopimuskoulutus -sivulta. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Nukenpukeminen

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta ja hakumenettelystä antavat

Iris Heikkonen
p. 040 503 3284

Merita Ikonen
p. 050 433 5969

Anniina Haavisto
p. 050 433 5969

Sähköpostit etunimi.sukunimi(a)ajk-jatkokoulutus.fi