AJANKOHTAISTA

Mihin sisustussuunnittelijan koulutuksesta työllistytään?

Teimme AJK:sta valmistuneille sisustussuunnittelijoille kyselytutkimuksen, jossa selvitimme, mihin koulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet, ja miten he ovat hyötyneet koulutuksesta.

Monet valmistuneista ovat työllistyneet alalle hyvin. Noin puolet toimivat sisustusalan yrittäjinä sekä pää- että sivutoimisesti. Osa valmistuneista on työllistynyt muihin alan tehtäviin, kuten keittiösuunnittelijoiksi, sisustusmyyjiksi tai sisustusneuvojiksi. Valmistuneiden työnkuvaan kuuluu esimerkiksi kodin eri tilojen suunnittelua, stailausta, sisustuskonsultointia, projektinhallintaa sekä sisustustuotteiden myyntiä.

Suurin osa vastaajista koki saaneensa koulutuksesta hyvät valmiudet ja pohjatiedot sisustussuunnitteluun. Moni koki saavansa lisää varmuutta suunnittelutyöhön ja asiakkaiden kohtaamiseen. Yhtenä merkittävänä hyötynä pidettiin alan kontaktien ja verkostojen lisääntymistä koulutuksen aikana ja sen myötä.

Lähde: AJK-Jatkokoulutuksen kyselytutkimus 2018

Haluaisitko sinäkin ammatin sisustussuunnittelun parissa?
Haku syksyn sisustussuunnittelijan koulutukseen on käynnissä. Tutustu koulutuksen monipuoliseen sisältöön ja hae!

YHTEYSTIEDOT

AJK-Jatkokoulutus
Kuortaneenkatu 5
00520 Helsinki

OTA YHTEYTTÄ