FAQ – Usein Kysyttyä

TIETOA KOULUTUSOHJELMISTA

Kuinka monta opintopistettä koulutusohjelmanne ovat?

VISUALISTI
– Visualistin koulutus: 18 opintopistettä
– Visualistin tutkinto: 150 osaamispistettä

SISUSTUSSUUNNITTELIJA
– Sisustussuunnittelijan koulutus: 28 opintopistettä

TAPAHTUMATUOTTAJA
– Tapahtumatuottajan koulutus: 15 opintopistettä

– Tapahtumatuottajan tutkinto: 150 osaamispistettä

Onko sisustussuunnittelijan koulutus tutkinto?

Sisustussuunnittelijan koulutus ei johda viralliseen ammattitutkintoon. Suomessa ei ole olemassa suunnit- telupainotteista ammattitutkintoa (sisustajan ammattitutkinnossa opitaan toteuttamaan muiden tekemiä sisustussuunnitelmia, ei itse suunnittelemaan). Jotkut oppilaitokset saattavat tarjota tutkinto-nimikkeellä sisustussuunnittelukoulutusta, mutta tämäkään ei ole viralliseen tutkintoon johtavaa koulutusta, koska sellaista ei Suomessa ole. AJK:n tarjoama sisustussuunnittelijan koulutus on maamme laajin suunnittelupainotteinen sisustuskoulutus lukuunottamatta korkeakoulujen useamman vuoden mittaisia koulutuksia.

HAKEMINEN

Miksi hakea juuri AJK:n sisustussuunnittelijan koulutukseen?

AJK-Jatkokoulutuksella on pitkä, yli 20 vuoden kokemus sisustussuunnittelijan koulutuksen järjestämisestä. AJK:n sisustussuunnittelijan koulutus on sisällöltään monipuolinen ja ammattimainen. Koulutus perustuu kattavaan opetussuunnitelmaan ja opettajamme ovat työelämässä toimivia asiantuntijoita. Sisustussuunnittelijan koulutuksemme suorittaneet ovat työllistyneet oman alansa työtehtäviin ja yrittäjiksi hyvin. He toimivat myös aktiivisesti omassa yhdistyksessä Sissarit Ry:ssä.

Miksi hakea juuri AJK:n visualistin koulutusohjelmiin?

AJK-Jatkokoulutuksella on vankka yli 25 vuoden kokemus visualistien kouluttamisesta. Visualistin koulutuksemme on laaja ja monipuolinen ja sen voi suorittaa työn ohessa sekä asuinpaikasta riippumatta. Teemme tutkintoyhteistyötä Careerian kanssa, joten opiskelemassa AJK:ssa visualistiksi, voit myös suorittaa arvostetun visualistin ammattitutkinnon (Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala), jossa kehität visuaalisen markkinoinnin osaamisen lisäksi valintasi mukaan osaamista myös asiakaspalvelussa ja myynnissä tai markkinointiviestinnässä. AJK:sta valmistuu vuosittain eniten visualistin koulutuksen suorittajia kuin muista maamme kouluista. Koulutuksellamme on hyvä maine ja valmistuneet ovat työllistyneet alalle hyvin. Ammattitutkinto antaa sinulle kelpoisuuden hakea jatko-opintoihin esim. yliopistoon.

Voinko opiskella oppisopimuksella?

Ammattitutkintoon johtavia koulutuksia (visualistin tutkinto ja tapahtumatuottajan tutkinto) on mahdollista opiskella oppisopimuksella, jolloin opiskelu on sinulle maksutonta. Tutkintokoulutuksen aikana suoritat Liiketoiminnann ammattitutkinnon, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan, jossa suuntaudut joko visuaaliseen markkinointiin tai tapahtumtuotantoon. Tutkinto järjestetään yhteistyössä Careerian kanssa. Oppisopimus edellyttää työpaikkaa. Ehdota työnantajallesi oppisopimusta ja ole yhteydessä paikkakuntasi oppisopimustoimistoon. Myös yrittäjien on mahdollista solmia oppisopimus. Lisätietoa oppisopimuskesta ja sen ehdoista löydät mm. sivulta https://www.oppisopimus.fi/

Voinko hakea koulutuksiinne, vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta alalta?

Sisustussuunnittelijan koulutus ei edellytä aikaisempaa kokemusta alalta, mutta kokemus sisustusalalta katsotaan hakijalle eduksi.

Visualistin koulutus soveltuu hyvin sekä alalla jo toimiville että niille, jotka eivät vielä työskentele visuaalisen markkinoinnin parissa. Visualistin ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää, että työskentelet yrityksessä, jossa voit suorittaa tutkinnon näytöt tai pystyt hakeutumaan koulutuksen aikana työharjoitteluun, jonka aikana suoritat näytöt.

Tapahtumatuottajan koulutus sopii tapahtuma-alalla työskenteleville tai alasta kiinnostuneille. Se sopii myös erilaisissa markkinoinnin tehtävissä toimiville, kuten markkinointiassistenteille, markkinointisuunnittelijoille ja johdon assistenteille. Tapahtumatuottajan ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää, että työskentelet yrityksessä, jossa voit suorittaa tutkinnon näytöt tai pystyt hakeutumaan koulutuksen aikana työharjoitteluun, jonka aikana suoritat näytöt.

Julkisten tilojen suunnittelijan kurssi edellyttää, että olet suorittanut sisustusalan koulutuksen tai sinulla on muuten vaadittavat taidot alalta.

Kenelle koulutusohjelmat sopivat?

Visualistin koulutusohjelmamme soveltuvat hyvin esimerkiksi henkilöille, jotka työskentelevät kaupan alalla ja haluavat kehittää visuaalisen markkinoinnin osaamistaan. Sisustussuunnittelukoulutus soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat suunnittelupainotteista sisustusosaamista. Tapahtumatuottajan koulutuohjelmat sopivat tapahtuma-alalla työskenteleville, tapahtuma-alan yrityksille, sekä erilaisissa markkinoinnin tehtävissä toimiville, kuten markkinointiassistenteille, markkinointisuunnittelijoille ja johdon assistenteille. Julkisten tilojen suunnittelun koulutus sopii esimerkiksi sisustussuunnittelijoille.

Tarvitsenko jonkun pohjakoulutuksen, jotta voin hakea opiskelijaksi AJK:hon?

Kaikkiin koulutusohjelmiimme riittää pohjakoulutukseksi peruskoulu. Sisustussuunnittelukoulutuksessa käsi- ja taideteollinen koulutus tai muu soveltuva koulutus katsotaan hakijalle eduksi. Visualistin koulutuksessa kaupallinen tai käsi- ja taideteollinen koulutus katsotaan hakijalle eduksi. Opiskelijoidemme koulutustausta vaihtelee peruskoulupohjasta korkeakoulututkinnon suorittaneisiin.

OPISKELU

Saanko KELAN:n opintotukea tai aikuiskoulutustukea, jos opiskelen AJK:ssa?

Tutkintoon johtavissa koulutuksissa (visualistin tutkinto ja tapahtumatuottajan tutkinto) olet opiskelijana myös Careeriassa ja suoritat virallisen ammattitutkinnon (Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala), joten sinun on mahdollista saada Koulutusrahaston aikuskoulutustukea tai KELA:n opintotukea, mikäli tuen saamisen ehdot muulta osin täyttyvät.

Sisustussuunnittelijan koulutuksessa opintotukea ei ole mahdollista saada, koska opiskelu ei johda ammattitutkintoon, eikä ole kokopäiväistä.

Mitä jos joudun olemaan poissa opintopäiviltä?

Jos joudut olemaan poissa, saat opintopäivien opintomateriaalit joko sähköisesti tai kirjallisesti. Voit myös tulla korvaamaan päivät toisen ryhmän mukana. Poissaoloja opintopäiviltä ei korvata maksupalautuksina.

Mitä jos joudun elämäntilanteen tms. vuoksi keskeyttämään/lopettamaan opiskeluni?

Elämässä voi aina tulla vastaan suuria muutoksia, jolloin opinnot voi joutua keskeyttämään/lopettamaan. Opiskelusi päättyy sinä päivänä, kun ilmoitat siitä opintotoimistoon. Joissain tilanteissa opintoja voi siirtää ja jatkaa esim. seuraavan ryhmän mukana. Opinto-oikeuden siirrosta veloitetaan 200 euron maksu. Lopettamisesta ja siirrosta on aina keskusteltava opintotoimiston kanssa.

VALMISTUMINEN JA TYÖLLISTYMINEN

Mihin AJK:sta valmistuneet ovat työllistyneet?

Sisustussuunnittelijan koulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet sisustussuunnittelijoiksi omaan yritykseen tai muihin sisustusalan tehtäviin. Sisustusalalla työskentelevien työnkuvaan sisältyy monipuolisesti erilaisia sisustussuunnittelutöitä niin kodin kuin julkistenkin tilojen parissa. Työnkuvaan kuuluu myös mm. neuvontaa, stailausta, myyntiä ja somistusta.
Visualistin koulutuksesta valmistuneet toimivat useimmiten myymälöissä visualisteina, somistajina tai visuaalisina markkinoijina. AJK:sta valmistuneet ovat työllistyneet myös mm. myymäläsuunnittelijoiksi, esillepanosuunnittelijoiksi, visuaalisen markkinoinnin suunnittelijoiksi ja yrittäjiksi.

Valmistunko sisustussuunnittelijakoulutuksesta sisustussuunnittelijaksi?

Sisustussuunnittelija-nimike on ns. vapaa nimike, eikä ole olemassa koulutusta, joka siihen suoraan valmistaisi. Kuka tahansa voi käyttää ko. nimikettä. Useimmat AJK:n sisustussuunnittelijakoulutuksesta valmistuneet toimivat sisustussuunnittelijan nimikkeellä.

Voidaanko AJK:ssa suoritettuja opintoja hyväksi lukea esim. korkeakoulussa?

Sisustussuunnittelijan koulutuksessa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea useissa korkeakouluissa. Asia tulee kuitenkin aina selvittää erikseen eri oppilaitosten kanssa.

YHTEYSTIEDOT

AJK-Jatkokoulutus
Kuortaneenkatu 5
00520 Helsinki

OTA YHTEYTTÄ