OPETTAJA

Luovan alan kouluttaja ja
tekijä Katariina Silvola

Katariina opettaa sekä visualistin että sisustussuunnittelijan koulutuksissa väriviestintää. Päätyökseen Katariina opettaa Kaakkkois-Suomen Ammattikorkeakoulun kulttuurin yksikössä visuaaliseen ajatteluun ja ymmärtämiseen liittyviä aineita. Lisäksi hän on mukana palvelumuotoilun sekä uuden opettajuuden koulutushankkeissa.

”Visuaaliseen ajatteluun liittyy väri, joka on yksi osatekijä. Se vaikuttaa ihmisen havaitsemiseen ja sitä kautta tilan ja tuotteiden kokemiseen. Väreillä vaikutetaan ihmisiin. Pyrin olemaan avoin ja utelias mahdollisuuksille sekä valmis vastaanottamaan impulsseja.

YHTEYSTIEDOT

AJK-Jatkokoulutus
Kuortaneenkatu 5
00520 Helsinki

OTA YHTEYTTÄ