Alta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

TIETOA KOULUTUSOHJELMISTA

Kuinka monta opintopistettä koulutusohjelmanne ovat?

Koulutusohjelmiemme laajuudet opintopisteinä ovat:

– Visualistin peruskurssi: 18 opintopistettä

– Visualistin tutkinto: 30 opintopistettä

– Sisustussuunnittelukoulutus: 28 opintopistettä

Onko sisustussuunnittelukoulutus tutkinto?

Sisustussuunnittelukoulutus ei johda viralliseen ammattitutkintoon. Suomessa ei ole olemassa suunnittelupainotteista ammattitutkintoa (sisustajan ammattitutkinnossa opitaan toteuttamaan muiden tekemiä sisustussuunnitelmia, ei itse suunnittelemaan). Jotkut oppilaitokset saattavat tarjota tutkinto-nimikkeellä sisustussuunnittelukoulutusta, mutta tämäkään ei ole viralliseen tutkintoon johtavaa koulutusta, koska sellaista ei Suomessa ole. AJK:n tarjoama sisustussuunnittelukoulutus on maamme laajin suunnittelupainotteinen sisustuskoulutus lukuunottamatta korkeakoulujen useamman vuoden mittaisia koulutuksia.

HAKEMINEN

Miksi hakea juuri AJK:n sisustussuunnittelukoulutukseen?

AJK-Jatkokoulutuksella on pitkä, yli 15 vuoden kokemus sisustussuunnittelukoulutuksen järjestämisestä. AJK:n sisustussuunnittelukoulutus on sisällöltään monipuolisempi ja ammattillisempi kuin muissa sisustussuunnittelua monimuotokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa. Koulutus perustuu kattavaan opetussuunnitelmaan ja opettajamme ovat työelämässä toimivia asiantuntijoita. Sisustussuunnittelukoulutuksemme suorittaneet ovat työllistyneet oman alansa työtehtäviin ja yrittäjiksi hyvin. He toimivat myös aktiivisesti omassa yhdistyksessä AJK-Sisustussuunnittelijat Ry:ssä.

Miksi hakea juuri AJK:n visualistin koulutukseen?

AJK-Jatkokoulutuksella on vankka yli 20 vuoden kokemus visualistien ja somistajien kouluttamisesta. Visualistin koulutuksemme on laaja ja monipuolinen ja sen voi suorittaa työn ohessa sekä asuinpaikasta riippumatta. AJK:sta valmistuu vuosittain eniten visualistin koulutuksen suorittajia kuin muista maamme kouluista.

Voinko hakea koulutuksiinne, vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta alalta?

Sisustussuunnittelukoulutus ei edellytä aikaisempaa kokemusta allalta, mutta kokemus sisustusalalta katsotaan hakijalle eduksi. Sisustussuunnittelun jatkokoulutus edellyttää, että olet suorittanut AJK:n sisustussuunnittelukoulutuksen tai muun vastaavan koulutuksen.

Visualistin tutkinto on Opetushallituksen hyväksymä virallinen ammattitutkinto, jossa osaaminen osoitetaan käytönnön työtehtävissä. Hakijalla pitää siis olla joko työkokemusta alalta tai työskennellä alalla. Jos sinulla ei ole visuaalisen markkinoinnin työkokemusta, suosittelemme hakeutumaan visualistin peruskoulutuskeen.

Kenelle koulutusohjelmat sopivat?

Visuaalisen markkinoinnin koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi henkilöille jotka työskentelevät kaupan alalla ja haluavat kehittää visuaalisen markkinoinnin osaamistaan. Sisustussuunnittelukurssi soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat suunnittelupanotteista sisustusosaamista.

Tarvitenko jonkun pohjakoulutuksen, jotta voin hakea opiskelijaksi AJK:hon?

Kaikkiin koulutusohjelmiimme riittää pohjakoulutukseksi peruskoulu. Sisustussuunnittelukoulutuksessa käsi- ja taideteollinen koulutus tai muu soveltuva koulutus katsotaan hakijalle eduksi. Visuaalisen markkinoinin koulutuksissa kaupallinen tai käsi- ja taideteollinen koulutus katsotaan hakijalle eduksi. Opiskelijoidemme koulutustausta vaihtelee peruskoulupohjasta korkeakoulututkinnon suorittaneisiin.

OPISKELU

Olen työtön. Vaikuttaako opiskelu AJK:ssa työttömyystukeeni?

Ei vaikuta.

Saanko opintotukea, jos opiskelen AJK:ssa?

Opiskelu AJK:n koulutuksissa ei oikeuta opintotukeen, koska opiskelu ei ole päätoimista.

Mitä jos joudun olemaan poissa opintopäiviltä?

Jos joudut olemaan poissa, saat opintopäivien opintomateriaalit joko sähköisesti tai kirjallisesti. Voit myös tulla korvaamaan päivät toisen ryhmän mukana.

Mitä jos joudun elämäntilanteen tms. vuoksi keskeyttämään/lopettamaan opiskeluni?

Elämässä voi aina tulla vastaan suuria muutoksia, jolloin opinnot joutuu keskeyttämään/lopettamaan. Jos joudut lopettamaan opintosi ja olet jo maksanut esim. koko koulutuksen, maksat ainoastaan siltä ajalta jonka olet opiskellut ja palautamme sinulle jäljelle jäävän osuuden. Opiskelun aloitusmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos opinnot lopetetaan. Joissain tilanteissa opintoja voi siirtää ja jatkaa esim. seuraavan ryhmän mukana. Lopettamisesta ja siirrosta on aina keskusteltava opintotoimiston kanssa.

VALMISTUMINEN JA TYÖLLISTYMINEN

Mihin AJK:sta valmistuneet ovat työllistyneet?

Sisustussuunnittelukoulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet sisustussuunnittelijoiksi omaan yritykseen tai muun palvelukseen. Sisustusalalla työskentelevien työnkuvaan sisältyy monipuolisesti erilaisia sisustussuunnittelutöitä niin kodin kuin julkistenkin tilojen parissa. Työnkuvaan kuuluu myös mm. neuvontaa, stailausta, myyntiä ja somistusta. Lisätietoa sisustuskoulutuksesta valmistuneiden työtilanteesta löydät AJK:sta valmistuneille tehdystä kyselytutkimuksesta.

Visualistin koulutuksesta valmistuneet toimivat useimmiten myymälöissä visualisteina, somistajina tai visuaalisina markkinoijina. AJK:sta valmistuneet ovat työllistyneet myös mm. myymäläsuunnittelijoiksi, esillepanosuunnittelijoiksi, visuaalisen markkinoinnin suunnittelijoiksi ja yrittäjiksi. Lue lisää visuaalisen markkinoinnin koulutuksesta valmistuneiden työllistymisestä.

Valmistunko sisustussuunnittelukoulutuksesta sisustussuunnittelijaksi?

Sisustussuunnittelija-nimike on ns. vapaa nimike, eikä ole olemassa koulutusta, joka siihen suoraan valmistaisi. Kuka tahansa voi käyttää ko. nimikettä. Useimmat AJK:n sisustussuunnittelukoulutuksesta valmistuneet toimivat sisustussuunnittelijan nimikkeellä.

Voidaanko AJK:ssa suoritettuja opintoja hyväksilukea esim. korkeakoulussa?

Sisustussuunnittelukoulutuksessa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea useissa korkeakouluissa.

Jos et löytänyt vastausta lähetä meille kysymyksesi täältä.