Usein kysyttyä


Tietoa koulutusohjelmista

Kuinka monta opintopistettä koulutusohjelmanne ovat?

VISUALISTI

  • Visualistin koulutus: 22 opintopistettä
  • Liiketoiminnan ammattitutkinto, visualisti: 150 osaamispistettä

SISUSTUSSUUNNITTELIJA

  • Sisustussuunnittelijan koulutus: 28 opintopistettä

TAPAHTUMATUOTTAJA

  • Tapahtumatuottajan koulutus: 15 opintopistettä
  • Liiketoiminnan ammattitutkinto, tapahtumatuottaja: 150 osaamispistettä

Onko sisustussuunnittelijan koulutus tutkinto?

Sisustussuunnittelijan koulutus ei johda viralliseen ammattitutkintoon. Suomessa ei ole olemassa suunnittelupainotteista ammattitutkintoa (sisustajan ammattitutkinnossa opitaan toteuttamaan muiden tekemiä sisustussuunnitelmia, ei itse suunnittelemaan). Jotkut oppilaitokset saattavat tarjota tutkinto-nimikkeellä sisustussuunnittelukoulutusta, mutta tämäkään ei ole viralliseen tutkintoon johtavaa koulutusta, koska sellaista ei Suomessa ole. AJK:n tarjoama sisustussuunnittelijan koulutus on maamme laajin suunnittelupainotteinen sisustuskoulutus lukuun ottamatta korkeakoulujen useamman vuoden mittaisia koulutuksia.


Hakeminen

Kenelle koulutusohjelmat sopivat?

Visualistin koulutusohjelmamme soveltuvat hyvin esimerkiksi henkilöille, jotka työskentelevät kaupan alalla ja haluavat kehittää visuaalisen markkinoinnin osaamistaan. Sisustussuunnittelukoulutus soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat suunnittelupainotteista sisustusosaamista. Tapahtumatuottajan koulutusohjelmat sopivat tapahtuma-alalla työskenteleville, tapahtuma-alan yrityksille, sekä erilaisissa markkinoinnin tehtävissä toimiville, kuten markkinointiassistenteille, markkinointisuunnittelijoille ja johdon assistenteille. Julkisten tilojen suunnittelun koulutus sopii esimerkiksi tilasuunnittelua tekeville.

Tarvitsenko jonkin pohjakoulutuksen, jotta voin hakea opiskelijaksi AJK:hon?

Kaikkiin koulutusohjelmiimme riittää pohjakoulutukseksi peruskoulu. Sisustussuunnittelukoulutuksessa käsi- ja taideteollinen koulutus tai muu soveltuva koulutus katsotaan hakijalle eduksi. Visualistin koulutuksessa kaupallinen tai käsi- ja taideteollinen koulutus katsotaan hakijalle eduksi. Opiskelijoidemme koulutustausta vaihtelee peruskoulupohjasta korkeakoulututkinnon suorittaneisiin.

Miksi hakea juuri AJK:n sisustussuunnittelijan koulutukseen?

AJK-Jatkokoulutuksella on pitkä, yli 25 vuoden kokemus sisustussuunnittelijan koulutuksen järjestämisestä. AJK:n sisustussuunnittelijan koulutus on sisällöltään monipuolinen ja ammattimainen. Tarjoamme mahdollisuuden osallistua koulutukseen myös täysin etänä. Koulutus perustuu kattavaan opetussuunnitelmaan ja opettajamme ovat työelämässä toimivia asiantuntijoita. Pääkouluttajana toimii sisustusarkkitehti Riia Rauhala. Sisustussuunnittelijan koulutuksemme suorittaneet ovat työllistyneet oman alansa työtehtäviin ja yrittäjiksi hyvin. He toimivat myös aktiivisesti omassa yhdistyksessä Sissarit Ry:ssä.

Miksi hakea juuri AJK:n visualistin koulutusohjelmiin?

AJK-Jatkokoulutuksella on vankka 30 vuoden kokemus visualistien kouluttamisesta. Visualistin koulutuksemme on laaja ja monipuolinen ja sen voi suorittaa työn ohessa sekä asuinpaikasta riippumatta. Teemme tutkintoyhteistyötä Mercuria Pron kanssa, joten opiskelemalla AJK:ssa visualistiksi, voit myös suorittaa alan virallisen ammattitutkinnon (Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala), jossa kehität visuaalisen markkinoinnin osaamisen lisäksi osaamista myös liiketoiminnassa sekä asiakaspalvelussa ja myynnissä tai markkinointiviestinnässä. Koulutuksellamme on hyvä maine ja valmistuneet ovat työllistyneet alalle hyvin. Ammattitutkinto antaa sinulle kelpoisuuden hakea jatko-opintoihin esim. yliopistoon. Tutkinto suoritetaan oppisopimuksella, joka on erittäin kustannustehokas tapa hankkia osaaminen työn ohella. Meillä on mahdollisuus opiskella visuaalista markkinointia myös etänä.

Voiko AJK:ssa opiskella oppisopimuksella?

Ammattitutkintoon johtavia koulutuksia (liiketoiminnan ammattitutkinto, visualisti ja tapahtumatuottaja) opiskellaan oppisopimuksella. Tutkintokoulutuksen aikana suoritat Liiketoiminnan ammattitutkinnon, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan, jossa suuntaudut joko visuaaliseen markkinointiin tai tapahtumatuotantoon. Tutkinto järjestetään yhteistyössä Mercuria Pron kanssa. Oppisopimus edellyttää työpaikkaa, jossa voit osoittaa tutkinnon perusteissa vaaditun osaamisen. Työaikasi tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Ehdota työnantajallesi oppisopimusta ja ole yhteydessä Mercuria Pro:hon ja kerro, että haluat opiskella AJK:n tarjoaman tutkintokoulutuksen oppisopimukselle. Myös yrittäjien on mahdollista solmia yrittäjän oppisopimus. Lisätietoa oppisopimuksesta ja sen ehdoista löydät mm. sivulta https://www.oppisopimus.fi/

Voinko hakea koulutuksiinne, vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta alalta?

Koulutusohjelmanne sopivat hyvin sekä alalla toimiville että heille, joilla ei vielä kertynyt työkokemusta alalta.

Ammattitutkintojen suorittaminen oppisopimuksella (liiketoiminnan ammattitutkinto visualisti & tapahtumatuottaja) kuitenkin edellyttää, että olet töissä tai yrittäjänä alaan liittyvissä tehtävissä.

Toimin yrittäjänä, voinko osallistua oppisopimuksella koulutukseen?

Voit opiskella yrittäjän oppisopimuksella visualistin ja tapahtumatuottajan tutkintokoulutuksen (liiketoiminnan ammattitutkinto). Yrittäjän oppisopimus edellyttää, että yrityksen toiminta liittyy opiskeltavaan alaan.


Opiskelu

Saanko KELA:n opintotukea tai aikuiskoulutustukea, jos opiskelen AJK:ssa?

Tutkintoon johtavia koulutuksia opiskellaan oppisopimuksella, joten et valitettavasti voi samaan aikaan saada opintotukea.

Myöskään muissa koulutusohjelmissamme opintotukea ei ole mahdollista saada, koska niissä opiskelu ei johda ammattitutkintoon, eikä ole kokopäiväistä.

Voinko osallistua opetukseen etäyhteydellä?

Useimmat opetuspäivät järjestetään etäyhteydellä tai hybriditoteutuksella, jossa voit valita, osallistutko opetukseen koulutustiloissamme Helsingissä vai etäyhteydellä. Etäopetus tapahtuu Zoomin avulla.

Mitä jos joudun olemaan poissa opintopäiviltä?

Jos joudut olemaan poissa, saat opintopäivien materiaalit sähköisesti. Useimmista opetuspäivistä tulee myös tallenne katsottaviksi, joten pystyt joustavasti korvaamaan yksittäiset poissaolot tallenteiden avulla. Voit myös tulla korvaamaan päivät toisen ryhmän mukana. Poissaoloja opintopäiviltä ei korvata maksupalautuksina.

Mitä jos joudun elämäntilanteen tms. vuoksi keskeyttämään/lopettamaan opiskeluni?

Elämässä voi aina tulla vastaan suuria muutoksia, jolloin opinnot voi joutua keskeyttämään/lopettamaan. Opiskelusi päättyy sinä päivänä, kun ilmoitat siitä opintotoimistoon. Mikäli lopetat opiskelusi kesken koulutuksen, peritään maksu kuluvalta ja ilmoitusta seuraavalta kuukaudelta. Joissain tilanteissa opintoja voi siirtää ja jatkaa esim. seuraavan ryhmän mukana. Opinto-oikeuden siirrosta veloitetaan 200 euron maksu. Lopettamisesta ja siirrosta on aina keskusteltava opintotoimiston kanssa.


Valmistuminen ja työllistyminen

Mihin AJK:sta valmistuneet ovat työllistyneet?

Sisustussuunnittelijan koulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet sisustussuunnittelijoiksi omaan yritykseen tai muihin sisustusalan tehtäviin. Sisustusalalla työskentelevien työnkuvaan sisältyy monipuolisesti erilaisia sisustussuunnittelutöitä niin kodin kuin julkistenkin tilojen parissa. Työnkuvaan kuuluu myös mm. neuvontaa, stailausta, myyntiä ja somistusta.

Visualistin koulutuksesta valmistuneet toimivat useimmiten myymälöissä visualisteina, somistajina tai visuaalisina markkinoijina.

AJK:sta valmistuneet ovat työllistyneet myös mm. myymäläsuunnittelijoiksi, esillepanosuunnittelijoiksi, visuaalisen markkinoinnin suunnittelijoiksi ja yrittäjiksi sekä tapahtumatuottajiksi.

Valmistunko sisustussuunnittelijakoulutuksesta sisustussuunnittelijaksi?

Sisustussuunnittelija-nimike on ns. vapaa nimike, eikä ole olemassa koulutusta, joka siihen suoraan valmistaisi. Kuka tahansa voi käyttää ko. nimikettä. Useimmat AJK:n sisustussuunnittelijakoulutuksesta valmistuneet toimivat sisustussuunnittelijan nimikkeellä.

Voidaanko AJK:ssa suoritettuja opintoja hyväksi lukea esim. korkeakoulussa?

Sisustussuunnittelijan koulutuksessa suoritettuja opintoja voidaan hyväksilukea useissa korkeakouluissa. Asia tulee kuitenkin aina selvittää erikseen eri oppilaitosten kanssa.

Vieritä ylös