Tietosuoja

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

AJK-Jatkokoulutus Oy

Lemuntie 3-5 A

00510 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Iris Heikkonen

Koulutusjohtaja

puh. 040 503 3284

sähköposti: info(at)ajk-jatkokoulutus.fi

3. Rekisterin nimi

AJK-Jatkokoulutuksen asiakas- ja kävijärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja kävijärekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on AJK-Jatkokoulutuksen asiakkuuksien hallinta, yhteydenpito asiakkaisiin ja laskutus. Lisäksi asiakastietoja käytetään opiskelijoiden opintosuoritusten kirjaamiseen ja opiskelijoiden käyttäjätunnusten luomiseen sähköisille opiskelualustoille. Tietoja käytetään asiakkaiden suostumuksella myös uutiskirjeiden lähettämiseen ja markkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus kieltää markkinointi joko eroamalla sähköposteissa olevasta ”peru tilaus” -linkistä tai ilmoittamalla toiveensa AJK-Jatkokoulutukselle: info(at)ajk-jatkokoulutus.fi

5. Rekisterin tietosisältö

AJK-Jatkokoulutuksen asiakas- ja kävijärekisteri sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • etunimi ja sukunimi
 • yrityksen/organisaation nimi ja Y-tunnus
 • syntymäaika
 • henkilötunnus (ammattitutkinnon suorittajat)
 • puhelinnumero
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • ammattinimike
 • ostetut koulutukset ja verkkokurssit
 • opintosuoritukset ja todistukset
 • laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja kerätään myös vierailuilta ajk-jatkokoulutus.fi sivuilla ja ostettaessa verkkokursseja AJK-Jatkokoulutuksen verkkokaupasta.

Tietojen keräys tapahtuu verkkoteknologioilla, kolmannen osapuolen palveluilla ja kävijöiden oman toiminnan seurauksena. Keräämiseen tarvittavia teknologioita ja palveluita ovat mm. ActiveCampaign, Google Analytics, Facebook pikseli sekä AJK:n verkkosivuilla olevat lomakkeet.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi, asiakkuuden hoitamista varten sekä markkinointia varten. Käyttämiämme kolmansia osapuolia:

 • Facebook pikseli
 • Google
 • ActiveCampaign

Siirrämme käyttäjien tietoja vain siinä tarkoituksessa ja laajuudessa, kuin on välttämätöntä asiakaspalvelun, viestinnän, palveluiden ja markkinoinnin toimittamiseksi.

AJK-Jatkokoulutuksen markkinoinnin työkaluna toimii ActiveCampaign, joka toimii Yhdysvalloissa ja tallentaa tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. ActiveCampaign on sitoutunut noudattamaan EU/Swiss-U.S. Privacy Shield Framework:ssa esitettyjä säädöksiä henkilötietojen käsittelyssä. Lisätietoja osoitteessa https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

AJK-Jatkokoulutus pitää asiakkaan henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että kaikki asiakkaan henkilötietojen käsittelyä hoitavat henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen.

Fyysisessä muodossa olevat henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai hänen toimeksiannostaan yrityksen työntekijöillä ja koulutusohjelman pääopettajilla on pääsy asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin.

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai hänen toimeksiannostaan yrityksen työntekijöillä ja koulutusohjelman pääopettajilla on pääsy asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin.

Arkistolain mukaisesti koulutuksen järjestäjän on arkistoitava ja säilytettävä kopiot todistuksista pysyvästi (L 831/1994). Tämä määräys koskee kaikkia AJK-Jatkokoulutuksessa ennen vuotta 2018 tutkinnon suorittaneita. Muita todistuksia ja muita tietoja säilytetään 10 vuotta, ellei henkilö erikseen pyydä tietojen poistamista.

10. Tarkastus-, kielto-, poisto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu AJK-Jatkokoulutuksen kävijä- ja asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö lähetetään sähköpostitse: info[a]ajk-jatkokoulutus.fi Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tiedot luovutetaan vain henkilölle, jonka tiedoista on tehty pyyntö ja joka on todistanut henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia AJK-Jatkokoulutusta korjaamaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Oikaisu tai -poistopyyntö tehdään sähköpostitse: info[a]ajk-jatkokoulutus.fi AJK-Jatkokoulutus vastaa oikaisupyyntöön kohtuullisen ajan sisällä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää AJK-Jatkokoulutusta käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnin kieltäminen onnistuu AJK-Jatkokoulutuksen uutiskirjeen lopusta löytyvästä peruuta tilaus -kohdasta.

Tietosuoja ja evästeet

Evästeet

AJK-Jatkokoulutus Oy:n sivuilla hyödynnetään evästeitä.

Käytämme sivulla evästeitä seurataksemme vierailijoiden käyttäytymistä sivustolla. Seuraamme mm. miten käyttäjät päätyvät sivustollemme, kauanko he ovat sivustollamme ja mitä sivuja he lukevat.

Käytämme sivuillamme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka mahdollistavat kolmannen osapuolen laajennusten käytön sivuilla. Käyttämiämme kolmannen osapuolen evästeitä ovat:

Google Tag Manager

Sivustolla käytetään Google Tag Manager (GTM) -työkalua, joka on erilaisten seurantatagien hallinnan työkalu. Sen avulla saadaan sivustolle monta eri seurantakoodia yhden koodinpätkän kautta. Lue lisää siitä, miten Google käyttää evästeitä: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi#types-of-cookies

Google Analytics

Google Analyticsin avulla seurataan esimerkiksi sivuston kävijämääriä ja mitä sivuja kävijät lukevat. Tietoja ei yhdistetä yksittäiseen kävijään henkilökohtaisesti. Googlelta saadun tiedon avulla voidaan myös kohdentaa mainoksia.

Facebook-pikseli

Facebook-pikselin avulla pystytään tekemään uudelleenmainontaa, eli mainostamaan palveluita uudelleen sivustolla käyneelle ihmiselle Facebookissa.

Active Campaign

Active Campaign -sähköpostimarkkinointityökalu kerää myös evästeitä. Active Campaign kerää lomakkeiden kautta annettujen tietojen lisäksi tietoja mm. sivulla navigoinnista. Active Campaignille siirretään käyttäjän antamat tiedot. Active Campaign on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla, ja Active Campaign kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lue lisää Active Campaignin tietosuojasta täältä: https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/ ja evästekäytännöistä täältä: https://www.activecampaign.com/cookie-policy


Vieritä ylös