Mitä visualisti tekee?

28.08.2019

Myymälämaailmassa jylläävistä muutoksista on puhuttu viime vuosina paljon. Visualistin työnkuvaan se tietää muutoksia, jotka jo nyt ovat todellisuutta monissa myymälöissä.

Monikanavaista visuaalista tarinankerrontaa

Visualisti ei enää vastaa ainoastaan visuaalisesti näyttävästä ja myyvästä myymälämiljööstä, vaan toimii usein monikanavaisessa myymäläympäristössä, jossa verkkokauppa, sosiaalinen media ja digitalisaatio tuovat hänelle uusia työtehtäviä. Asiakkaiden tarpeita palvellaan yhä yksilöllisemmin, ja kasvava elämyksellisyyden vaatimus asettaa omat haasteensa visualistin työhön. Visualisti on monikanavainen tarinankertoja, joka luo tarinaa verkosta myymälään.

Lisämyynnin tuottamista

Visualisti on visuaalisen markkinoinnin ammattilainen, jonka tärkein tehtävä myymälässä on myynnin lisääminen. Hän suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan reitin inspiroivan näyteikkunan houkuttelemana kadulta kassalle asti. Visualisti on visuaalinen moniosaaja, joka huolehtii siitä, että näyteikkunat ovat houkuttelevia, esillepanot myyviä sekä ajankohtaisia ja koko myymäläympäristö on aina siisti, selkeä ja myyvä. Etenkin pienemmissä myymälöissä asiakaspalvelu ja myyntityö muodostavat usein osan visualistin työpäivää.

Tilan ja esillepanon luomista

Visualistin työ on luovaa, kaupallista tilanhallintaa. Visualisti on usein mukana suunnittelutiimissä, kun myymälää uudistetaan tai suunnitellaan kokonaan uutta myymälää. Myymäläketjun päävisualisti suunnittelee myymälöille visuaalisia ohjeistuksia kampanjoihin, esillepanoihin ja näyteikkunoihin. Myymälävisualisti toteuttaa ketjun ohjeistuksia omassa myymälässään. Monissa erikoismyymälöissä visualisti vastaa myymälän tila- ja esillepanomuutosten, kampanjoiden yms. suunnittelusta ja toteutuksesta itsenäisesti yhteistyössä myymälähenkilökunnan kanssa.

SOME-markkinointia ja kuvausjärjestelyjä

Ostoprosessi alkaa nykyään monesti jo sosiaalisessa mediassa, joten visualisti on usein mukana suunnittelemassa yrityksen sosiaalisen median strategiaa ja hoitamassa some -päivityksiä esim. Facebookiin ja Instagramiin. Myymälän sosiaalisen median sivustoille laitetaan lähes päivittäin tietoa uusista kampanjoista, uutuuksista ja tarjouksista. Visualistin ammattitaitoon kuuluu varmistaa, että sosiaalisen median sisältö on linjassa myymälän muun visuaalisen markkinoinnin kanssa.

Visualisti on usein myös osa yrityksen kuvaustiimiä ja toimii kuvausjärjestäjänä kuvauksissa, joissa kuvataan yrityksen tuotekuvia esitteisiin, sosiaaliseen mediaan tai verkkokauppaan.

Verkkokaupan visuaalista markkinointia

Verkkokauppa on tullut osaksi myymälää, ja visualistin työtehtäviin kuuluu usein verkkokaupan ylläpitoa. Siihen liittyy muun muassa kuvattavien kohteiden stailaamista ja tuotekuvausta. Tulevaisuuden myymälässä myymälä ja verkkokauppa ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa ja verkkovisualistin työ tulee yleistymään. Verkkovisualisti suunnittelee ja toteuttaa verkkokaupan visuaalista markkinointia. Tavoitteena on selkeän, houkuttelevan verkkokaupan luominen, ja ostamisen tekeminen asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Kuten kivijalkamyymälässä, myös verkossa visualistin tehtävänä on houkutella asiakas ostopäätökseen visuaalisten elementtien avulla.

Ohjaamista ja kouluttamista

Visualistin tehtäviin sisältyy usein myymälähenkilökunnan ohjaamista esillepanojen tekemiseen ja myymälän visuaalisen ilmeen ylläpitoon. Myymäläketjuissa visualistien koulutus ja ohjaus on päävisualistin tai aluevisualistien vastuulla.

Visuaalisen ilmeen ja tunnelman luomista

Onnistuneella tapahtumalla pystytään luomaan elämyksellisiä asiakaskokemuksia. Visualisti on yleensä mukana tiimissä, joka suunnittelee ja toteuttaa yrityksen asiakastapahtumia, pr –tilaisuuksia ja messuosallistumisia. Visualisti luo tapahtumatilaan tunnelman ja suunnittelee ja toteuttaa houkuttelevan messuosaston.

Visuaalisen markkinoinnin monikanavainen moniosaaja

Visualistin monipuolista osaamista tarvitaan etenkin myymälöissä, muissa kaupallisissa tiloissa, messuilla, tapahtumissa, some -maailmassa ja verkkokaupassa. AJK-Jatkokoulutuksen visualistin koulutusohjelmat tarjoavat erinomaisen väylän visualistin monipuoliseen, luovaan työhön.

 

Iris Heikkonen

Jaa artikkeli

YHTEYSTIEDOT

AJK-Jatkokoulutus
Kuortaneenkatu 5
00520 Helsinki

OTA YHTEYTTÄ