Viisi askelta kohti kestävämpää sisustussuunnittelua

Ammattitaitoinen sisustussuunnittelija tuntee oman vastuunsa

Sisustussuunnitteluun liittyy monia sellaisia asioita, joita ei tule edes ajatelleeksi. Suunnittelutyö on kokonaisuuksien hahmottamista ja hallintaa.  Se ei koostu yksinomaan kalusteiden, tekstiilien tai sisustustavaroiden valinnasta ja sijoittelusta tilaan, vaan myös monista muista asioista, joihin vaaditaan erityistä ammattitaitoa.

Sisustussuunnittelun lähtökohtana on perehtyminen asiakkaan toiminnallisiin tarpeisiin, arvoihin ja mieltymyksiin. Niiden pohjalta sisustussuunnittelija suunnittelee käyttötarkoituksen mukaisesti toimivia, esteettisesti kauniita ja ajallisesti kestäviä tiloja.

Sisustamiseen liitetään usein kielteisiä asioita, kuten kaupallisuus, kulutushysteria ja pinnallisuus. Edellä mainittuja asioita onkin syytä tarkastella kriittisesti. Kestävä kehitys, ekologisuus, elinkaariajattelu ja kierrätys ovat nykypäivää ja asioita, joihin myös ammattitaitoinen sisustussuunnittelija työnsä perustaa.

Kun teet sisustussuunnittelijana valintoja ja ratkaisuja liittyen sisustusmateriaaleihin, kalusteisiin, tilamuutoksiin tai muihin sisustuksellisiin asioihin, käy läpi seuraavat viisi asiaa ja peilaa niitä kyseiseen valinnan kohteeseen. Näin voit varmistaa, että tekemäsi valinnat ovat käyttäjän ja käyttötarkoituksen kannalta oikeita.

ERGONOMIA: Toimiiko valitsemasi tuote, materiaali tai muutos käyttötarkoituksen mukaisesti tilassa tai käyttäjän kannalta? Onko sen käyttö turvallista ja perusteltua?

EKONOMIA: Onko valintasi taloudellisesti oikea ratkaisu asiakkaalle tai kohteeseen? Onko valintasi hinta-laatusuhde kohdallaan?

EKOLOGIA: Onko valintasi kestävän kehityksen mukainen? Onko valmistuksessa otettu huomioon luonnolle, ilmastolle ja ihmiselle turvalliset ja tärkeät näkökohdat? Voidaanko tuote kierrättää tai hävittää turvallisesti?

ETIIKKA: Otatko huomioon omasi ja asiakkaan arvomaailman? Huomioitko valinnoissasi erilaiset kulttuuriset ja kansainväliset arvot? Kuunteletko asiakasta vai teetkö pelkästään oman mielesi mukaan? Seisotko suunnitelmassasi olevien asioiden takana?

ESTETIIKKA: Onko sisustussuunnittelun lopputuloksena kaunis, viihtyisä ja harmoninen kokonaisuus, jonka asiakas kokee omakseen? Ovatko kalusteet ja materiaalit sellaisia, jotka kestävät aikaa ja mahdollisesti myös vanhenevat kauniisti?

Sisustussuunnittelun viiden E:n tarkastelun myötä syntyy turvallisia, kestäviä, taloudellisia sekä kauniita sisustusratkaisuja, jotka on myös helppo perustella asiakkaalle. Ammattitaitoisen suunnittelijan tunnistaa siitä, että hän osaa ottaa huomioon edellä mainitut seikat omassa suunnittelutyössään.

Sisustussuunnittelijan koulutuksessa korostan opiskelijoille heti opintojen alussa sisustussuunnittelun viiden perusperiaatteen tärkeyttä ammattitaitoisessa suunnittelutyössä.

Sirkka Eronen
Sisustusarkkitehti, sisustussuunnittelun opettaja

Vieritä ylös