Sisustussuunnittelijan palkka – mistä se muodostuu?

Moni sisustussuunnittelijan ammatista haaveileva suorittaa AJK-Jatkokoulutuksen järjestämän sisustussuunnittelijan koulutuksen. Koulutus antaa valmiuksia toimia sisustussuunnittelijan ammatissa joko oman yrityksen kautta tai alan yrityksissä erilaisissa suunnittelutehtävissä. Usein sisustusalalle hakeutuvia opiskelijoita kiinnostaa, mitä palkkaa sisustussuunnittelija voi työstään saada.

Mikä sisustussuunnittelijan palkka voi sitten olla ja mitkä asiat vaikuttavat siihen?

Duunitorin artikkelin mukaan sisustussuunnittelijan tehtävänimikkeellä toimivan henkilön keskimääräinen kuukausipalkka on 2 694 euroa kuukaudessa. Palkka on yksityissektorilla 2 694 euroa kuukaudessa, ja keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2020.

Artikkelin mukaan sisustussuunnittelijan palkkaan voi vaikuttaa muun muassa sijainti, koulutusaste, toimiala ja työkokemus.

Sisustussuunnittelijan palkka riippuu monesta asiasta

Sisustussuunnittelijan palkkaan vaikuttaa usein koulutusaste, työkokemuksen määrä ja sijainti, jossa työtä tehdään. Pääkaupunkiseudulla palkkatasot ovat monesti korkeammat kuin muualla Suomessa. Myös korkeampi koulutus ja pitkä työkokemus ovat usein palkkaa korottavia seikkoja. Aloittelevan sisustussuunnittelijan palkka on monesti alhaisempi kuin pitkään alalla toimineella henkilöllä.

Sisustussuunnittelijat työskentelevät monenlaisissa tehtävissä ja monilla toimialoilla. Myös nämä seikat vaikuttavat suunnittelijan palkkatasoon. Sisustussuunnittelija voi työskennellä esimerkiksi keittiösuunnittelijana, suunnittelutehtävissä suunnittelutoimistossa, sisustusneuvojana, sisustusmyyjänä tai sisustusalan yrittäjänä omassa suunnittelutoimistossa. Sisustussuunnittelijan palkka voi vaihdella paljonkin riippuen työpaikasta, toimialasta tai työn tekemisen muodosta.

Enemmistö työllistää itsensä oman sisustusalan yrityksen kautta

Noin puolet AJK-Jatkokoulutuksen sisustussuunnittelijan koulutuksesta valmistuneista perustaa oman sisustusalan yrityksen. Tässä tapauksessa sisustussuunnittelijan palkkaan vaikuttavat muun muassa se, miten suunnittelija hinnoittelee oman työnsä, kuinka paljon hänellä on asiakasprojekteja ja mikä on yrityksen yhtiömuoto. Jos yhtiömuoto on toiminimi, ei yrittäjä voi maksaa itselleen palkkaa, vaan tekee yrityksen tililtä nostoja. Osakeyhtiössä yrittäjä taasen voi maksaa itselleen palkkaa palkkana, osinkoina tai näiden yhdistelmänä.

Sisustusalan yrittäjän palkka voi vaihdella suurestikin. Palkkaan vaikuttaa muun muassa suunnittelijan kokemus, nopeus, tuntihinta ja asiakasprojektien määrä. Yrittäjyyteen liittyy suurempi epävarmuus kuin toisen palkkalistoilla työskentelemiseen. Projektit voivat jakautua epätasaisesti, jolloin tiettynä aikana voi olla enemmän laskutettavaa työtä kuin toisena aikana. Täten yksityisyrittäjän palkka voi vaihdella herkästi suhdanteiden mukaisesti.

Yrittäjän on tärkeää miettiä, kuinka paljon itse tarvitsee rahaa elämiseen ja kuinka paljon yrityksen toimintaan jää rahaa. Monesti sisustusalan yrittäjä haluaa panostaa oman yrityksensä kasvuun ja kehitykseen, joka yleensä vaatii resurssien keskittämistä investointeihin ja muuhun kehitystoimintaan. Tällöin yrityksestä nostettava palkka voi olla pienempi kuin esimerkiksi toisen palkkalistoilla työskennellessä. Yritykseen tehty investointi voi kuitenkin pidemmällä aikavälillä nostaa yrittäjän tulotasoa, jos kehitystyö tuottaa haluttua tulosta.

Taloudellinen puskuri antaa turvaa ja mielenrauhaa

Osa sisustussuunnittelijan koulutukseen hakeutuvista on työskennellyt muulla toimialalla ja haluavat kouluttautua uudelleen sisustussuunnittelijan ammattiin. Tällöin on aivan selvää, että aluksi osaamis- ja kokemustaso ovat alhaisempia kuin pitkään suunnittelualalla toimineella. Varsinkin sisustusalan yrittäjällä palkka voi aluksi olla pienempi kuin mihin aikaisemmassa ammatissaan on saattanut tottua. Tulojen epävarmuuteen on hyvä varautua ja säästöjä on hyvä olla olemassa pahan päivän varalle myös sisustussuunnittelijan ammatinharjoittajilla.

Sisustussuunnittelijan työ on monelle kutsumus ja unelma-ammatti, josta on saatettu unelmoida jo pidemmän aikaa. Sisustussuunnittelijaksi hakeudutaan usein intohimosta alaa ja sisustamista kohtaan. Sisustussuunnittelusta voi luoda itselleen pitkän ja menestyksekkään uran. Sisustussuunnittelija voi tehdä myös itse asioita oman palkkatasonsa nostamiseksi esimerkiksi lisäkouluttautumalla, tehostamalla omaa markkinointiaan ja tietenkin tekemällä työnsä mahdollisimman hyvin, joka edesauttaa uusien projektien saamista.

Tutustu AJK:n sisustussuunnittelun koulutusvaihtoehtoihin:

Sisustussuunnittelija koulutus

Julkisten tilojen suunnittelija koulutus

Sisustusalan yrittäjä verkkokurssi

Vieritä ylös