Mitä on julkisten tilojen suunnittelu ja miksi se on tärkeää?

Julkiset tilat ovat paikkoja, joissa vietämme aikaa, työskentelemme, kohtaamme toisiamme ja luomme yhteisöllisyyttä. Hyvin suunnittelut julkiset tilat voivat vaikuttaa meihin positiivisesti, parantaa elämänlaatuamme, inspiroida uusien ideoiden pariin ja tehostaa työskentelyämme. Julkisten tilojen suunnittelulla on tärkeä rooli näiden tilojen toimivuuden, esteettisyyden ja käyttäjäkokemuksen parantamisessa.

Tässä muutamia syitä, miksi julkisten tilojen suunnitteluun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja mitä taitoja hyvältä suunnittelijalta vaaditaan.

Käyttäjälähtöistä suunnittelua

Julkisten tilojen suunnittelussa keskeistä on käyttäjälähtöisyys. Suunnittelijoiden tulee ymmärtää ihmisten tarpeet ja toiveet luodakseen tiloja, jotka vastaavat näitä tarpeita. Hyvin suunnitellut tilat voivat tarjota käyttäjille mukavuutta, toiminnallisuutta, esteettisyyttä ja turvallisuutta. Ne voivat myös edistää sosiaalista vuorovaikutusta, luovuutta ja oppimista.

Terveyttä, hyvinvointia ja helppokäyttöisyyttä kaikille

Julkiset tilat voivat myös edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Terveellinen ilmanlaatu, miellyttävä valaistus sekä hyvä ergonomia ja akustiikka voivat edistää ihmisten viihtyvyyttä ja vähentää stressiä. Lisäksi tilojen esteettisyys ja visuaalinen houkuttelevuus voivat luoda positiivisia mielialoja ja hyvinvointia.

Esteettömäksi suunnitellut tilat palvelevat kaikkia käyttäjäryhmiä riippumatta heidän fyysisistä kyvyistään tai rajoitteistaan. Tämä luo tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille käyttäjille nauttia tilasta ja sen tarjoamista palveluista. Hyvin suunnitellut liikkumisalueet, esteettömät käytävät ja oikein mitoitetut tilat vähentävät kompastumis- ja kaatumisriskiä. Lisäksi esteettömät tilat huomioivat hätätilanteiden tarpeet ja tarjoavat mahdollisuuden helppoon evakuointiin kaikille käyttäjille.

Kestäviä ja turvallisia ratkaisuja

Julkisten tilojen suunnittelu tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Esimerkiksi energiatehokkuus ja kestävät materiaalivalinnat voivat vähentää tilojen ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Tämä sisältää esimerkiksi energiatehokkaat valaistusjärjestelmät, älykkäät ohjausjärjestelmät sekä kierrätetyt, paikallisesti tuotetut ja vähäpäästöiset materiaalivalinnat. Ajattomat, kestävät ja helppohoitoiset materiaalit kestävät hyvin aikaa ja kulutusta, jolloin niitä tarvitsee uusia harvemmin.

Julkisten tilojen suunnittelun ammattilainen tuntee myös alaan liittyvät määräykset ja säädökset, joka parantaa tilojen turvallisuutta. Turvallisuuteen liittyy kulkutilojen esteettömyys, selkeä opastus sekä riittävä valaistus, materiaalien paloturvallisuus ja asianmukaisuus tilaan nähden. Lattiamateriaali ei esimerkiksi voi olla liian liukas. Hyvä julkitilasuunnittelu takaa tilan turvallisen ja miellyttävän käytön kaikille käyttäjäryhmille.

Hyvä julkitilasuunnittelu luo taloudellista hyötyä

Hyvä julkitilasuunnittelu voi tuottaa taloudellisia etuja monin tavoin, sekä suorina kustannussäästöinä että välillisinä vaikutuksina, jotka parantavat tilojen toimivuutta, käyttäjien tyytyväisyyttä ja vetovoimaa. Hyvällä suunnittelulla voidaan optimoida tilankäyttöä ja maksimoida tilojen tehokkuus. Tehokas tilankäyttö voi johtaa pienempiin investointikustannuksiin, koska tiloja tarvitaan vähemmän tai niitä voidaan hyödyntää monipuolisemmin eri toimintojen välillä.

Hyvin suunnitellut ja toimivat julkiset tilat voivat parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Tyytyväiset käyttäjät viihtyvät tiloissa pidempään ja käyttävät niitä tehokkaammin. Esimerkiksi ergonomisesti suunnitellut työtilat tai hyvin järjestetyt asiakaspalvelutilat voivat edistää työntekijöiden tuottavuutta tai asiakkaiden viihtyvyyttä, mikä voi vaikuttaa positiivisesti tulokseen.

Myös huolellisesti valitut, kestävät sekä helposti huollettavat materiaalit voivat pienentää julkisten tilojen ylläpitokustannuksia. Esimerkiksi pitkäikäiset materiaalit ja vähäinen ylläpitotarve voivat säästää korjaus- ja huoltokustannuksissa.

Julkinen tila yhteisöllisyyden rakentajana

Kohtaamispaikkoina julkiset tilat voivat myös edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Parhaimmillaan ne luovat yhteisöllisyyden tunnetta, osallisuutta ja vahvistaa yhteisöjen identiteettiä. Esimerkiksi lisääntynyt etätyö on luonut yrityksille haasteita houkutella työntekijöitä paikan päälle toimistoihin ja panostaminen fyysisiin tilaratkaisuihin voi olla voittavan yrityskulttuurin rakentamisen kulmakiviä lähitulevaisuudessa.

Haluaisitko sinäkin oppia suunnittelemaan toimivia ja esteettisiä julkisia tiloja?

Julkisten tilojen suunnittelun koulutus valmentaa sinua toimisto- ja työtilojen, kahvila- ja ravintolatilojen sekä myymälätilojen suunnitteluun.

Seuraava koulutus alkaa 3.10.2023. Tutustu koulutuksen sisältöön ja varaa paikkasi suositulta kurssilta!

Ilmoittaudu julkisten tilojen suunnittelun koulutukseen!

Vieritä ylös