Mitä visualisti tekee?

Visualisti toimii usein monikanavaisessa myymäläympäristössä, jossa hän vastaa visuaalisesti näyttävästä ja myyvästä myymälämiljööstä. Verkkokauppa ja sosiaalinen media ovat tuoneet visualistille uusia työtehtäviä.

Visualisti luo monikanavaisen saumattoman asiakaskokemuksen

Nykypäivän visualisti on monikanavainen tarinankertoja, joka luo yhtenäistä tarinaa verkon ja somen kautta myymälään. Visualisti vastaa ennen kaikkea myymälän visuaalisesta ilmeestä, mutta pääsee usein myös vaikuttamaan siihen, että visuaalinen ilme jatkuu yhdenmukaisena verkkokaupassa ja sosiaalisessa mediassa. Näin visualisti varmistaa asiakkaalle saumattoman ja elämyksellisen asiakaskokemuksen.

Visualisti kasvattaa myyntiä

Visualistin tärkein tehtävä myymälässä on myynnin lisääminen. Hän suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan reitin inspiroivan näyteikkunan houkuttelemana kadulta kassalle asti. Visualisti on visuaalinen moniosaaja, joka huolehtii siitä, että näyteikkunat ovat houkuttelevia, esillepanot myyviä ja ajankohtaisia ja koko myymäläympäristö on aina siisti, selkeä ja myyvä. Etenkin pienemmissä myymälöissä asiakaspalvelu ja myyntityö muodostavat usein osan visualistin työpäivää.

Visualisti visualisoi tilan ja esillepanot

Visualisti on usein mukana suunnittelutiimissä, kun myymälää uudistetaan tai suunnitellaan kokonaan uutta myymälää. Myymäläketjun päävisualisti suunnittelee visuaalisia ohjeistuksia mm. kampanjoihin, esillepanoihin, näyteikkunoihin ja uusien myymälöiden tavaroittamiseen.

Myymälävisualisti toteuttaa valmiiksi suunnitellut kampanjat omaan myymäläänsä. Monissa erikoismyymälöissä visuaalinen markkinointi ei ole ohjeistettua, joten myymälävisualisti työskentelee varsin itsenäisesti ja suunnittelee myös kampanjoita ja myymäläuudistuksia.

Visualisti ohjaa ja kouluttaa

Visualistin tehtäviin sisältyy usein myymälähenkilökunnan ohjaamista esillepanojen tekemiseen ja myymälän visuaalisen ilmeen ylläpitoon. Näin visualisti varmistaa, että myymälä on ajankohtainen ja myyvä myös hänen vapaalla ollessaan.

Visualisti sosiaalisen median tuottajana

Visualistin työtehtäviin kuuluu usein some-päivitysten tekemistä yrityksen brändi-ilmeen mukaisesti mm. Instagramiin ja Facebookiin. Visualistin toteuttamana sosiaalisen median sisällön tuottaminen kulkee linjassa myymälän muun visuaalisen markkinoinnin kanssa. Visualistin roolista ja yrityksestä riippuen, visualisti voi myös osallistua somemarkkinoinnin strategiseen suunnitteluun.

Verkkokaupan visualisti

Verkkokauppa on tullut osaksi myymälää ja visualistin työtehtäviin kuuluu usein verkkokauppadatan seuraamisen lisäksi verkkokaupan ylläpitoa, mm. kuvattavien kohteiden stailaamista ja tuotekuvausta. Tulevaisuuden myymälässä myymälä ja verkkokauppa ovat vahvasti sidoksissa ja verkkovisualistin työ yleistyy. Verkkovisualisti tekee verkkokaupan visuaalista markkinointia, jonka tavoitteena on selkeän, houkuttelevan verkkokaupan luominen ja ostamisen tekeminen asiakkaalle mahdollisimman helpoksi.

Visualisti kuvausjärjestelijänä ja kuvaajana

Visualisti on usein osa yrityksen kuvaustiimiä ja toimii kuvausjärjestäjänä kuvauksissa, joissa kuvataan yrityksen tuotekuvia sosiaaliseen mediaan tai verkkokauppaan. Somepäivityksiin tulevat kuvat visualisti suunnittelee ja kuvaa monissa yrityksissä itsenäisesti.

Visualisti luo elämyksellisiä tapahtumia

Onnistuneella tapahtumalla pystytään luomaan elämyksellisiä asiakaskokemuksia. Visualisti on usein mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yrityksen asiakastapahtumia ja pr-tilaisuuksia. Visualisti luo tapahtumatilaan tunnelman.

Visualisti osaa suunnitella messuosaston

Visualisti on usein päävastuussa, jos yritys osallistuu messuille. Visualisti suunnittelee houkuttelevan messuosaston ja voi olla vastuussa myös sen toteutuksesta.

Tulevaisuuden visualisti

Koronapandemian myötä digitaalisuuden ja visuaalisuuden tärkeys on kasvanut entisestään. Tulevaisuuden visualisti osaa hyödyntää luovuutta, kaupallista osaamista ja visualisuutta sekä perinteisessä myymälässä ja muissa tiloissa että digitaalisessa maailmassa, kuten sosiaalisessa mediassa ja verkkokaupassa.

AJK-Jatkokoulutuksen visualistin koulutusohjelmat tarjoavat väylän tulevaisuuden visualistin laaja-alaiseen, luovaan työhön.

Iris Heikkonen

AJK-Jatkokoulutuksen koulutusjohtaja

Opiskele visualistiksi

Visualistin koulutus

Visualistin koulutus

Visualistin tutkintokoulutus

Onnistu visualistiyrittäjänä verkkokurssi


Vieritä ylös