AJK-Jatkokoulutus ja Mercuria Pro tekevät tutkintoyhteistyötä


AJK-Jatkokoulutus ja Mercuria Pro tekevät hedelmällistä tutkintoyhteistyötä.

Liiketoiminnan ammattitutkinto on tehokas tapa kasvattaa omaa osaamista työn rinnalla

AJK-Jatkokoulutus ja Mercuria Pro tarjoavat yhteistyössä liiketoiminnan ammattitutkintoa (myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala). Liiketoiminnan ammattitutkinto suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.

Visualisti- ja tapahtumatuottajaopiskelijoille

AJK-Jatkokoulutuksen visualistin ja tapahtumatuottajan tutkinto-ohjelmissa on mahdollista suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinto. Käytännössä tutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijan oman ajan ja motivaation lisäksi työpaikalta jonkin verran panostusta: opiskelijalla tulee olla nimetty työpaikkaohjaaja, joka osallistuu näyttöaineistojen arviointiin ja siten opiskelijan kehittymiseen ja opiskeluun liittyviin projekteihin.

Mercurialla on yli 100 vuoden kokemus kaupallisen alan kouluttajana

Mercuria kauppaoppilaitos on toiminut kaupallisen alan kouluttajana jo yli 100 vuotta. Mercuria Pro on aikuiskoulutukseen erikoistunut osa Mercuriaa. Mercuria Pro pyrkii kaikessa toiminnassaan siihen, että työn ja opiskelun yhdistäminen on vaivatonta ja myös opiskelijan työyhteisö saa uusia ideoita ja kehittyy tutkinto-opintojen ansiosta.

AJK-Jatkokoulutuksen ja Mercuria Pro:n yhteistyö liiketoiminnan ammattitutkinnon osalta alkoi tapahtumatuottajan koulutusohjelmasta syksyllä 2022 ja laajeni visualistin tutkintokoulutukseen alkuvuodesta 2023. Mercuria Pro:n koulutusjohtaja Minttu Kilpinen kuvailee yhteistyötä seuraavasti:


Olemme todella innoissamme yhteistyöstä AJK-Jatkokoulutuksen kanssa! Yhteistyökumppanuutemme takaa sen, että voimme tarjota Mercuria Pro:n opiskelijoille palasen huippuasiantuntijoiden osaamisesta näiden koulutuskokonaisuuksien kautta. AJK-Jatkokoulutuksen ja meidän tapamme toimia ovat yhtenevät – pyrimme aina tuottamaan mahdollisimman sujuvan ja eheän opiskelukokemuksen opiskelijoillemme ja ylittämään heidän odotuksensa sekä koulutuksien sisällön että opintojen edistymisen osalta.   

Minttu Kilpinen, Mercuria Pro

Mercuria Pro:n koulutusasiantuntija ja ohjaaja Saija Pitkänen tuntee aikuisopiskelun haasteet. Motivaatio on usein aikuisopiskelijoilla korkealla ja palo kehittää itseä on kova. Kuitenkin työn, arjen pyörittämisen, vapaa-ajan ja opiskelun yhdistäminen vaatii suunnittelua sekä joustoa. Mercuria Pro:n konseptina on mennä opiskelija edellä. Ohjausta ja tukea saa matkan varrella eikä ketään jätetä yksin. Vertaistuki on yksi aikuisopiskelun voimavaroista. Opiskelijaryhmässä on monenlaista kokemusta ja osaamista ja onkin mahtavaa, että sitä pääsee jakamaan porukassa.

Saija Pitkänen, Mercuria Pro


Liiketoiminnan ammattitutkinto koostuu kolmesta tutkinnon osasta

Mercuria Pro vastaa siis tutkintoon kuuluvien näyttöjen suorituskriteerien täyttymisen arvioinnista ja AJK-Jatkokoulutus järjestää sekä live- että verkkokoulutusta jokaiseen tutkinnon osaan liittyen. Liiketoiminnan ammattitutkintoon kuuluu myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalalla kolme tutkinnon osaa:


VISUALISTIOPISKELIJAT:

  1. Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp)
  2. Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen tai Markkinointiviestinnän toimeksianto (60 osp)
  3. Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus (60 osp)


TAPAHTUMATUOTTAJAOPISKELIJAT:

  1. Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp)
  2. Markkinointiviestinnän toimeksianto (60 osp)
  3. Tapahtumatuotanto (60 osp)

Liiketoiminnan ammattitutkinto on saumaton osa AJK-Jatkokoulutuksen tutkintoon johtavia koulutusohjelmia: tutkinnon vaatimukset ja osa-alueet on huomioitu opetuksen suunnittelussa, ja ne tuovat positiivisella tavalla rakennetta ja toistuvuutta ohjelmarunkoihin: vaikka sisällöt tarkentuvat ja päivittyvät ajan ilmiöiden ja trendien mukaan, tutkinnon suorittamiseen tähtäävä ohjelman rakenne on kuin vankka peruskivi.

AJK-Jatkokoulutuksen kokenut koulutussuunnittelija Merita Ikonen näkee tutkintoyhteistyössä paljon hyviä puolia opiskelijan kannalta:


Yhteistyön ansiosta opiskelijoidemme on mahdollista saada laaja-alainen koulutus visuaaliseen markkinointiin tai tapahtumatuotantoon sekä suorittaa samalla alan arvostettu ammattitutkinto. Oppisopimuskoulutus on erinomainen tapa opiskella ja siitä hyötyvät sekä opiskelija että työnantaja. Mercuria Pro:sta opiskelijamme saavat asiantuntevaa ohjausta tutkinnon suorittamiseen. AJK:ssa keskitymme siihen, että koulutusohjelmamme ovat ajanmukaisia ja laadukkaita.

Merita Ikonen, koulutussuunnittelija


Liiketoiminnan ammattitutkintoon johtavat visualistin ja tapahtumatuottajan koulutusohjelmat alkavat AJK-Jatkokoulutuksessa kaksi kertaa vuodessa

AJK-Jatkokoulutuksen ja Mercuria Pro:n tutkintoon johtavat koulutusohjelmat alkavat kaksi kertaa vuodessa, vuoden alussa (helmi-maaliskuussa) ja syksyn alkupuolella (elo-syyskuussa). Reilun vuoden pituisten opintojen aikana opiskelijat oppivat niin etätehtäviä tehden kuin asiantuntijaluennoille osallistuen. Tärkeä osa opiskelua liiketoiminnan ammattitutkinnossa on työssä oppiminen sekä opittujen asioiden reflektointi ja vieminen käytäntöön omalla työpaikalla. Liiketoiminnan ammattitutkinto on Opetushallituksen myöntämä virallinen tutkinto, joka antaa myös jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Oppisopimusopiskelu on kustannustehokasta

Oppisopimus on opiskelijalle kustannustehokas tapa lisäkouluttautumiseen. Oppisopimuksen hinta on 250 euroa opiskelijalle ja työnantajalle se on täysin ilmainen. Oppisopimusopiskelu edellyttää opiskelun ajan työskentelyä organisaatiossa tai yrityksessä vähintään 25 tuntia viikossa.


Kiinnostuitko liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittamisesta AJK-Jatkokoulutuksen koulutusohjelmissa? Lue lisää ja hae seuraavaan toteutukseen nyt!

Hakuaika tapahtumatuottajan koulutusohjelmaan päättyy 16.8.2023:

TAPAHTUMATUOTTAJA, Liiketoiminnan ammattitutkinto

Hakuaika visualistin koulutusohjelmaan päättyy 19.9.2023:

VISUALISTI, Liiketoiminnan ammattitutkinto


Vieritä ylös