Mihin visualistit työllistyvät?

Mihin visualistit työllistyvät

AJK-Jatkokoulutuksesta valmistuu vuosittain kymmeniä visuaalisen markkinoinnin osaajia. Monia visualistin koulutukseen hakeutuvia ja alalla opiskelevia kiinnostaa työllistymismahdollisuudet alalle valmistumisen jälkeen. Visuaalisen markkinoinnin työtehtäviin työllistyminen riippuu koulutuksen lisäksi monista muista tekijöistä, kuten opiskelijan aikaisemmasta taustasta, mielenkiinnon kohteista sekä motivaatiosta. Urapolkuja on yhtä monta kuin opiskelijoita.

Visualistin koulutuksesta moninaisiin visuaalisen markkinoinnin työtehtäviin

Visualistin koulutusohjelmista valmistuneista monet työskentelevät myymäläympäristössä joko myyjinä, myyjä-visualisteina, visualisteina tai aluevisualisteina. Osa työllistyy markkinoinnin työtehtäviin tai työllistää itsensä yrittäjänä.

Valmistuneiden visualistien työnkuvaan kuuluu monipuolisesti erilaisia visuaalisen markkinoinnin tehtäviä. He vastaavat mm. myymälöiden visuaalinen ilmeestä, esillepanoista ja näyteikkunoista sekä myynnistä ja brändinäkyvyydestä, ylläpitävät sosiaalista mediaa, tuottavat markkinointimateriaaleja ja suunnittelevat ja toteuttavat messuja sekä tapahtumia. Osa toimii esimiestehtävissä, jolloin työnkuva sisältää myös johtamista ja enemmän vastuuta. Visualisti-yrittäjien työnkuva on usein hyvinkin monipuolinen.

Visualistilta vaaditaan monipuolista osaamista

Osalle valmistuneista koulutus on avannut uudenlaisia tehtäviä ja vastuita. Koulutus lisää ammatillista osaamista ja itsevarmuutta, jota moni työnantaja arvostaa. Visualistin ammatti on kaupallinen ja siinä vaaditaan visuaalisen osaamisen lisäksi myös ymmärrystä kaupan alan liiketoiminnasta laajemmin.

Visualistin tulee hallita myös lukuja, kuten budjetointia, myynninohjausta ja varastonhallintaa. Tällä tavoin visualisti pystyy myös perustelemaan oman työnsä tärkeyden, kun se selkeästi linkittyy liiketoimintaan ja sen tavoitteisiin.

Ammattitutkinto osoittaa osaamisen

Monet työnantajat arvostavat virallista tutkintotodistusta ja ammattitutkinto on todistus visuaalisen markkinoinnin ammatillisesta osaamisesta. Nykyään visuaaliseen markkinointiin erikoistuva tutkinto on nimeltään liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala. Tutkinnon suorittaneelta vaaditaan visuaalisen markkinoinnin lisäksi osaamista myös liiketoiminnasta sekä asiakaspalvelusta ja myynnistä tai markkinointiviestinnästä. Osaamisen opiskelija osoittaa aidoissa visuaalisen markkinoinnin työtehtävissä.

Visualistin rooli tulevaisuudessa

Kaupan alan murros on puhuttanut jo pitkään, ja moni varmasti pohtii, mikä on visualistin rooli tulevaisuudessa. Visualisti ei vastaa enää pelkästään visuaalisesti näyttävästä myymälämiljööstä, vaan toimii usein monikanavaisessa myymäläympäristössä, jossa verkkokauppa, sosiaalinen media ja digitalisaatio laajemmin luovat visualisteille uudenlaisia tehtäviä.

Myyjien ja visualistien työnkuvaan kuuluu entistä useammin sosiaalisen median päivittämistä, kuvausjärjestelyissä avustamista ja verkkokauppadatan seuraamista. Koronapandemian myötä digitaalisuuden ja visuaalisuuden tärkeys on kasvanut entisestään. Tulevaisuuden visualisti osaa hyödyntää luovuutta, kaupallista osaamista ja visualisuutta sekä perinteisessä myymälässä että digitaalisessa maailmassa sosiaalisessa mediassa ja verkkokaupassa.

Asiakkaiden tarpeet ovat yhä enemmän liiketoiminnan keskiössä, ja kasvava elämyksellisyyden vaatimus asettaa omat haasteet visualistin työhön. Nykypäivän visualisti on monikanavainen tarinankertoja, joka luo yhtenäistä tarinaa verkosta myymälään. Monitaitoiselle visualistille on varmasti kysyntää myös tulevaisuudessa.


Tutustu AJK:n visuaalisen markkinoinnin koulutusvaihtoehtoihin:

Visualistin koulutus

Visualistin koulutus

Liiketoiminnan ammattitutkinto, visualisti

Onnistu visualistiyrittäjänä verkkokurssi

Vieritä ylös