Sisustussuunnittelija koulutus – opit ja osaaminen unelmien ammattiin

Esteettisyys, toimivuus ja inspiraatio ovat sisustussuunnitteluun usein liitettyjä termejä. Sisustusalan ammattilaiset eivät ainoastaan täytä tiloja kauniilla esineillä vaan luovat ympäristöjä, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia. Ihminen ja ihmisen erilaiset tarpeet ovat suunnittelussa aina keskiössä.

Miten sisustussuunnittelijaksi sitten tullaan ja mitä oppeja sisustussuunnittelijan koulutuksessa käydään läpi?

Sisustussuunnittelija ammattina

Sisustussuunnittelijan ammatti on tekijälleen usein intohimo. Monesti into ammattiin kumpuaa halusta parantaa tilojen toimivuutta, käyttömukavuutta sekä visuaalista ilmettä. Sisustussuunnittelijan rooli on yhdistää toiminnallisuus ja estetiikka siten, että lopputuloksesta tulee sekä visuaalisesti miellyttävä että käytännönläheinen.

Suunniteltujen tilojen tulee vastata mahdollisimman hyvin käyttäjän tarpeita ja toiveita, olivatpa suunnitellut tilat sitten yksityisiä koteja tai julkisia tiloja. Sisustussuunnittelija kuuntelee asiakasta ja osaa tarjota kuhunkin projektiin sopivat ammattitaitoiset ratkaisut.

Mihin sisustussuunnittelija koulutus valmentaa?

Vaikka luovuus on sisustussuunnittelijan ammatin ytimessä, tulee sisustussuunnittelijan osata myös teknisiä asioita. Piirtäminen oikeaan mittakaavaan sekä tietokoneavusteinen mallinnus ovat oleellinen osa suunnittelijan osaamista. Suunnitelmapiirosten ja piirustusmerkintöjen laadinta ja tulkinta ovat ehdottoman tärkeitä osa-alueita suunnittelutyössä.

Myös värien, valon ja erilaisten materiaalien tuntemus ja oikeanlainen käyttö on tärkeää osata. Sisustussuunnittelijan osaamiseen kuuluu tuntea eri pintamateriaaleja ja ymmärtää niiden oikeanlainen käyttötarkoitus. Suunnittelijan tulee myös ymmärtää, miten värit muodostuvat, miten ne käyttäytyvät eri valonlähteiden, materiaalien ja tekstuurien kanssa. Sisustussuunnittelijan ammattitaitoon kuuluu ottaa huomioon suunniteltava tila ja sen käyttäjä(t) sekä valita tilaan ja käyttäjille soveltuvat materiaalit, värit, valaistus, tekstiilit ynnä muut.

Sisustussuunnittelijan on hyvä tuntea myös eri aikakaudet ja niiden vaikutukset tyyliin ja sisustukseen. Ymmärtääkseen nykyhetken, on tunnettava menneisyys. Tyylihistorian ja trendien tuntemus auttaa luomaan ajattomia sekä samalla ajankohtaisia tiloja.

Projektinhallinta on myös yksi sisustussuunnittelijan ammattiin kuuluvista taidoista. Sisustussuunnitteluprojektit vaativat suunnittelun lisäksi usein budjetointia, aikataulutusta sekä yhteydenpitoa muihin alan ammattilaisiin sekä myös asiakkaisiin. Onneksi näihin tehtäviin on olemassa hyviä käytänteitä ja työkaluja.

Käytännön harjoittelu tekee ammattilaisen

Sisustussuunnittelija koulutus antaa vankan perustan suunnitteluun, jonka lisäksi on hyvä hankkia mahdollisimman paljon käytännön kokemusta erilaisista suunnitteluprojekteista. Sisustussuunnittelijan työ on hyvin käytännönläheistä ja jokaisesta projektista oppii aina lisää. Käytännön harjoittelu ja työkokemus ovat korvaamatonta ja niiden myötä on mahdollisuus siirtyä ajan mittaan vaativampiin ja laajempiin projekteihin.

Oman suunnitteluportfolion rakentaminen on myös avainasemassa, jotta potentiaaliset asiakkaat ja mahdollisesti myös työnantajat näkevät suunnittelijan osaamisen ja kyvyt. Sisustussuunnittelija koulutuksessa käytännön harjoittelu on keskeisessä asemassa ja suunnitteluportfolion kasaaminen aloitetaan jo opiskeluaikana.

Mikä määrittelee tulevaisuuden sisustussuunnittelijaa?

Tulevaisuuden sisustussuunnittelusssa voidaan odottaa muutosta monella tasolla tekniikasta ja materiaaleista yhteiskunnallisiin arvoihin ja ympäristötietoisuuteen.

Teknologiaintensiivisyys on jo nyt osa suunnittelua ja se varmasti tulee vielä vahvistumaan ajan myötä. Teknologian nopea kehitys jatkuu, ja sisustussuunnittelijan on osattava hyödyntää uusia työkaluja monipuolisesti työssään.

Myös ympäristötietoisuus ja kestävä kehitys ovat avainasemassa tulevaisuuden suunnittelussa. Nämä teemat näkyvät materiaalivalinnoissa, joilta vaaditaan ekologista kestävyyttä ja kierrätettävyyttä. Myös energiatehokkaat ratkaisut ja paikalliset hankinnat tulevat korostumaan.

Sisustussuunnittelijoiden tulee ymmärtää globalisaation myötä eri kulttuurien esteettisiä arvoja ja elämäntapoja. Monikulttuurinen osaaminen auttaa luomaan tiloja, jotka heijastavat maailman monimuotoisuutta.

Tilojen suunnittelussa tulee huomioida aiempaa vahvemmin muuntojoustavuus. Tilojen tulee olla joustavia, sillä elämäntavat, perhekokoonpanot ja työnteon tavat ovat muuttuneet ja tulevat jatkossakin muuttumaan. Tulevaisuuden sisustussuunnittelija keskittyy luomaan tiloja, jotka voidaan mukauttaa erilaisiin tarpeisiin helposti. Tulevaisuuden tilat ottavat huomioon myös yksityisyyden ja yhteisöllisyyden tarpeet, tarjoten mahdollisuuden sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä rauhalliseen omaan aikaan.

Tulevaisuuden sisustussuunnittelija on visionääri, joka yhdistää teknologian, kestävyyden ja ihmisten tarpeet luodakseen inspiroivia, toimivia ja hyvinvointia edistäviä tiloja. Vaikka työkalut ja materiaalit muuttuvat, suunnittelijan tehtävä on yhä sama: parantaa ihmisten elämänlaatua heidän ympäristönsä kautta.

Haluaisitko sinäkin oppia suunnittelemaan toimivia ja esteettisiä tiloja?

Sisustussuunnittelija koulutus valmentaa sinua kodin eri tilojen tila- ja sisustussuunnitteluun. Koulutuksesta saat ammattimaiset valmiudet sisustussuunnittelijan työhön.

Tutustu tarkemmin sisustussuunnittelijan koulutukseen.

Vieritä ylös