Sisustussuunnittelijan koulutuksen suorittaneet Seija ja Katja muuttivat yhteisiin toimitiloihin

– parasta on ollut toisen auttaminen ja sparraus!

AJK:sta valmistuneet sisustussuunnittelijat

Seija Hakala ja Katja Turner tutustuivat toisiinsa AJK-Jatkokoulutuksen sisustussuunnittelijan koulutuksessa, kun he aloittivat samassa kurssiryhmässä keväällä 2021. On melkoinen ihme, etteivät he olleet tutustuneet toisiinsa jo aiempien työkuvioiden merkissä, sillä he molemmat ovat työskennelleet pitkään markkinoinnin parissa media- ja viihdealalla.

Molemmat heistä toimivat tällä hetkellä yrittäjinä ja tekevät joko pääosin tai osittain sisustusalan projekteja. Seijalla on yritys Simple Style Design Oy ja tällä hetkellä häntä työllistää pääosin erilaiset julkitilaprojektit. Katjalla on May I Marketing Oy niminen yritys, jonka kautta hän tekee pääasiassa yksityiskoteja sekä markkinointiin liittyviä töitä. Seijalla oli jo ennen sisustussuunnittelijan koulutuksen suorittamista kokemusta sisustusalan projekteista, kun taas Katja oli tehnyt ennen koulutusta sisustusprojekteja lähinnä harrastusmielessä tuttavilleen.

Kaverukset päätyivät yhteisiin toimitiloihin sattuman kautta. Katja oli ajatellut, ettei hän sisustussuunnittelijan uransa alkutaipaleella uskaltaisi hankkia omaa toimistotilaa yksin. Hän kuitenkin kuuli kurssikavereiltaan, että Seija oli löytänyt sopivan toimitilan itselleen Helsingin Herttoniemestä ja etsi toista vuokralaista tiloihin. Koska tilan sijainti oli hyvä ja lähellä myös Katjan omaa kotia, päätti hän muuttaa yhdessä Seijan kanssa uuteen toimitilaan, jonka he pääsivät remontoimaan ja sisustamaan itse alusta alkaen omiin tarpeisiinsa sopivaksi.

Parasta yhteisissä tiloissa on yhteisöllisyys ja toisen auttaminen

Moni aloitteleva sisustussuunnittelija tekee suunnittelutyötä kotoa käsin. Sekä Seijalle että Katjalle oli tärkeää saada suunnittelutyölle oma inspiroiva paikka, jossa työasioihin voi keskittyä kunnolla. Kotoa käsin työskentely tuntui tehottomalta, kun keskittyminen oli ajoittain hankalaa ja käytettävissä oleva tila ei ollut optimoitu suunnittelutyölle. Myöskin työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan on ollut helpompaa toimiston hankkimisen myötä.

Parasta yhteisissä tiloissa on se, ettei työpaikalla tarvitse olla aina yksin. Sisustussuunnittelijan työ on usein melko yksinäistä puurtamista, joten on mukavaa, että toimistolta löytyy kaveri, jonka kanssa voi vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia. Koska molemmat ovat sisustussuunnittelijoita, pystyvät he myös ammatillisesti sparraamaan toisiaan matalla kynnyksellä. Yksi etu on myös se, että kaikkia materiaalinäytteitä ja materiaaleja ei tarvitse tilata yksin, jolloin voi säästää kuluissa.

Toimistotila toimii myös hyvänä asiakaskohtaamispaikkana. Toimistolla on hyvin tilaa, sieltä löytyy tarvittavat materiaalinäytteet yhdestä paikasta ja asiakkaalle on helppo esittää suunnitelmia isolta näytöltä. Viihtyisät ja ammattimaiset tilat antavat suunnittelijalle myös uskottavuutta asiakkaiden silmissä.

Varmista toimitilan soveltuvuus omalle liiketoiminnallesi

Omaa toimitilaa harkitsevan sisustussuunnittelijan kannattaa ottaa huomioon omaan liiketoimintaan liittyvät seikat. Ensinnäkin toimitilan sijainti kannattaa miettiä tarkkaan. Sijainti kannattaa valita läheltä omaa kotia, ja siten että myös asiakkaiden on helppo saapua sinne. Lisäksi oma parkkipaikka on hyvä olla olemassa, sillä suunnittelija joutuu usein kuljettamaan materiaaleja paikasta toiseen autolla. Osa materiaalitoimittajista sijaitsee kaupungin laitamilla, joten niiden saavuttaminen on helpointa omalla autolla. Lisäksi on hyvä miettiä tarkkaan, mistä on valmis maksamaan. Katutasossa oleva liiketila voi tuoda suunnittelijalle näkyvyyttä, mutta ne ovat usein melko kalliita ja myös vakuutukset niihin ovat kalliimpia.

Yhteinen toimitila ei välttämättä sovi kaikille. On paljon henkilökemioista kiinni, onnistuuko yhteistyö toisen kanssa. Voi olla myös hyvä idea kirjata ylös yhteiset säännöt esimerkiksi juoksevien kulujen suhteen, jotta ikäviltä tilanteilta vältytään. Seijalla ja Katjalla on yhteistiloissa toimiminen sujunut ongelmitta, koska he ovat luonteeltaan samankaltaisia, ja asioista on ollut helppo sopia.

Toimitilaa hankkiessa kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että tilassa on tarpeeksi luonnonvaloa. Tilaan kannattaa hankkia muutenkin hyvä valaistus, sillä sisustussuunnittelijan työssä hyvä valo on ehdottoman tärkeä, jotta värit ja kuosit hahmottuvat oikein.  Usein vuokrattavaan toimitilaan tulee hankkia kaikki irtokalusteet, valaisimet ynnä muut itse. Nämä asiat tulee huomioida omassa budjetissa ja aikataulussa. Lisäksi on hyvä varmistaa, että tilassa on toimivat tietoliikenneyhteydet. Seija ja Katja joutuivat asentamaan omiin tiloihinsa muun muassa sisäisen verkon, jotta verkkoyhteys ulottui tilan kaikkiin huoneisiin.

Materiaalipula vaikuttaa myös sisustusalaan

Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet materiaalien ja komponenttien saatavuuteen merkittävästi. Projektit saattavat venyä, ja joidenkin materiaalien saatavuus voi olla heikkoa. Suunnittelijalla olisikin hyvä olla olemassa vaihtoehtoinen suunnitelma, jonka voi tarvittaessa esittää asiakkaalle. Jos asiakas esimerkiksi haluaa jonkin erikoislaatan ja projekti muista syistä venyy, ei laattaa välttämättä saa enää mistään myöhemmin. Katja on ratkaissut ongelman myös niin, että tilaa laatat etukäteen omaan varastoon odottamaan projektin jatkumista. Kotikohteissa tavaran tilaaminen varastoon usein onnistuu, koska määrät ovat huomattavasti pienempiä kuin julkitilakohteissa. Lisäksi suunnitelmissa voi suosia sellaisia materiaaleja, jotka kuuluvat toimittajien vakiovalikoimiin, joiden saatavuus on vakaampaa.

Materiaaliongelmista huolimatta molemmat näkevät sisustusalan tulevaisuuden kuitenkin valoisana ja uskovat, että toimeksiantoja riittää jatkossakin. Koronapandemian myötä ihmiset ovat viettäneet omissa kodeissaan enemmän aikaa ja ovat valmiita panostamaan niiden viihtyvyyteen myös rahallisesti. Lisäksi työn tekemisen tapa on koronaepidemian myötä muuttunut merkittävästi. Toimistoja tullaan varmasti muokkaamaan uusien tarpeiden mukaan hybridityöhön sopivaksi, joten sillä saralla myös sisustussuunnittelijoille riittää varmasti töitä.

Sisustussuunnittelijan koulutus antoi itsevarmuutta ja uskottavuutta sisustussuunnittelijan työhön

Seija opiskeli ennen sisustussuunnittelijan koulutusta julkisten tilojen suunnittelijan koulutuksen, jonka pääkouluttaja sisustusarkkitehti Lasse Räihä sai hänet innostumaan ja jatkamaan sisustussuunnittelijan koulutukseen hankkimaan lisäosaamista. Hän on myös suorittanut aiemmin joitakin sisustusalan kursseja. Katja päätyi AJK-Jatkokoulutuksen sisustussuunnittelijan koulutukseen tuttavan suosituksesta. Hän oli tehnyt sisustusprojekteja harrastusmielessä ja halusi laajentaa osaamistaan sekä hankkia ammatillisen pätevyyden alalle.

Molemmat ovat sitä mieltä, etteivät pystyisi tekemään sisustussuunnittelua työkseen ilman koulutuksen tuomaa varmuutta ja perusoppia. Sisustussuunnittelijan koulutus antoi kattavan kuvan alasta ja varmuutta sekä uskottavuutta omaan osaamiseen. Koulutuksen myötä sekä Seija että Katja todellakin löysivät oman intohimonsa. Innostavat kouluttajat antoivat eväitä ja inspiraatiota omaan tekemiseen, joka oli merkittävä tuki sisustusalalle siirtymisessä.

Seijan ja Katjan opiskelu osui koronaepidemian ja sen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten aikaan. Etäopiskelu oli välillä haastavaa, mutta myös joustavaa. Jos sattui sairastumaan, ei onneksi jäänyt opiskeluissa jälkeen, kun saattoi osallistua opetukseen kotoa käsin. Myöskin opetuspäivistä otetut tallenteet olivat oiva apu, jos piti myöhemmin palata johonkin aiheeseen.

Sisustusalan yrittäjältä vaaditaan oma-aloitteisuutta ja mukautumiskykyä

Molemmat suosittelevat uusille sisustusopiskelijoille ja alan vaihtajille jotakin yrittäjyyteen liittyvää koulutusta, varsinkin jos yrittäjyydestä ei ole mitään aikaisempaa kokemusta. Ssuunnitteluosaamisen lisäksi yrittäjyyteen liittyy paljon muita huomioon otettavia asioita. Sekä Seijalla että Katjalla oli jo kertynyt yrittäjyydestä kokemusta, joka antoi rohkeutta alanvaihtoon. Seija suoritti lisäksi AJK:n sisustusyrittäjänä toimiminen verkkokurssin ja koki, että siitä sai hyvää tietoa sekä rohkaisua omalle yrittäjyystaipaleelle.

Myös omien vahvuuksien hyödyntäminen on tärkeää. Sisustusalan yrittäjällä on hyvä olla taustalla jonkinlaista työkokemusta esimerkiksi asiakaspalvelusta, budjetoinnista, ongelmanratkaisusta tai projektinhallinnasta. Sisustussuunnittelijalla on hyvä olla myös ihmistuntemusta ja elämänkokemusta. Täysin introvertti ihminen ei välttämättä pärjää sisustusalan yrittäjänä kovin hyvin.

Yrittäjänä on opittava sietämään epävarmuutta, ja sitä ettei ole vain yhtä oikeaa mielipidettä. Sisustussuunnittelijan täytyy oppia perustelemaan omat ratkaisunsa asiakkaalle, mutta samalla ottaa huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet. On myös hyvä pitää mielessä sisustussuunnittelutyön realismi. Suurin osa ajasta kuluu piirtämiseen ja dokumentointiin, ja esimerkiksi värisuunnittelu tai kalusteiden valinta on vain yksi pieni osa työtä. On tärkeää ymmärtää, ettei ole olemassa vain yhtä tapaa toimia sisustussuunnittelijana. Kokemuksen myötä itselle sopivat toimintatavat löytyvät varmasti, ja suunnittelussa onkin parasta se, ettei koskaan ole täysin valmis.


Unelmista ammatiksi – AJK:ssa voit opiskella työn ohella ja asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Sisustussuunnittelijan työpöytä

Sisustussuunnittelijan koulutus

Julkisten tilojen suunnittelu

Vieritä ylös