Visualistin palkka – mistä se muodostuu?

MIkä on visualistin palkka

Moni visualistin ammatista haaveileva suorittaa AJK-Jatkokoulutuksen järjestämän visualistin koulutuksen. Koulutus antaa valmiuksia toimia visualistin ammatissa alan yrityksissä tai tehdä töitä visualistiyrittäjänä. Usein alalle hakeutuvia opiskelijoita kiinnostaa, minkälaista palkkaa visualisti voi työstään saada.

Mikä visualistin palkka voi sitten olla ja mitkä asiat vaikuttavat palkan suuruuteen?

Duunitorin artikkelin mukaan visualistin tehtävänimikkeellä vaatemyymälässä toimivan henkilön keskimääräinen kuukausipalkka on 2 100 euroa kuukaudessa. Oikotien palkkavertailussa visualistin kuukausipalkaksi ilmoitetaan 2200 €.

Useimmat myymälässä toimivat myyjät, somistajat, myyjä-visualistit ja visualistit saavat palkkaa kaupan alan työehtosopimuksen palkkataulukon mukaan. Peruskuukausipalkaksi muodostuu tällöin noin 1856 € – 2380 € riippuen työntekijän kokemuksesta, työn vaativuudesta ja yrityksen sijainnista. Visualistin on mahdollista saada myös erilaisia lisiä, jotka kasvattavat peruspalkkaa. Näitä ovat muun muassa ilta- ja viikonloppulisät, kielilisät ja työkohtaisuuslisät.

On hyvä muistaa, että kaikki visualistit eivät saa palkkaa taulukkopalkan mukaan. Jos visualistilla on erityisosaamista ja koulutusta, hän voi saada myös korkeampaa palkkaa.

Visualistin palkka riippuu monesta seikasta

Visualistin palkkaan vaikuttaa muun muassa visualistin työkokemus ja yrityksen sijainti. Pääkaupunkiseudulla visualistin palkka on hieman korkeampi kuin muualla Suomessa. Myös työkokemus kasvattaa palkkaa jonkin verran. Aloittelevan visualistin palkka on monesti siis alhaisempi kuin pitkään alalla toimineella henkilöllä.

Visualisti voi työskennellä erilaisissa työtehtävissä, joten palkkaan vaikuttaa luonnollisesti se, työskenteleekö visualisti esimerkiksi myymälävisualistina, visuaalisen markkinoinnin tehtävissä muualla kuin myymälässä vai itsenäisenä yrittäjänä. Myös myymälän sisällä palkka vaihtelee sen mukaan, toimiiko hän esimerkiksi myyjä-visualistina vai aluevisualistina. Visualistin palkka voi vaihdella paljonkin riippuen työpaikasta, toimialasta, vastuusta tai työn tekemisen muodosta.

Joskus visualistin työtehtäviin liittyy vaativammiksi katsottuja asioita kuten esimiestyötä tai markkinointia digitaalisissa kanavissa. Vastuun laajeneminen perinteisistä visualistin työtehtävistä luonnollisesti näkyy myös visualistin palkassa.

Osa visualisteista työllistää itsensä oman yrityksen kautta

Osa visualisteista toimii itsenäisinä yrittäjinä. Visualistiyrittäjän saamaan palkkaan vaikuttaa muun muassa se, mikä on hänen yrityksensä yhtiömuoto. Jos yhtiömuoto on toiminimi, yrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa, vaan tekee yrityksen tililtä nostoja. Osakeyhtiössä yrittäjä maksaa itselleen korvauksia palkkana, osinkoina tai näiden yhdistelmänä.

Visualistiyrittäjän palkka voi vaihdella suurestikin. Palkkaan vaikuttaa muun muassa oman työn hinnoittelu, kokemus, nopeus, tuntihinta ja asiakasprojektien määrä. Yrittäjyyteen liittyy suurempi epävarmuus kuin perinteiseen palkkatyöhön. Projektit voivat jakautua epätasaisesti, jolloin laskutettavan työn määrä jakautuu myös ajallisesti epätasaisesi. Täten yksityisyrittäjän palkka voi vaihdella herkästi suhdanteiden mukaisesti.

Yrittäjän on tärkeää miettiä, kuinka paljon tarvitsee rahaa omaan elämiseen ja kuinka paljon rahaa jää yrityksen toimintaan. Monesti visualistiyrittäjällä on halua panostaa oman yrityksensä kasvuun ja kehitykseen, joka yleensä vaatii resurssien keskittämistä investointeihin ja muuhun kehitystoimintaan. Tällöin yrityksestä nostettava palkka voi olla pienempi kuin esimerkiksi toisen palkkalistoilla työskennellessä. Yritykseen tehty investointi voi kuitenkin pidemmällä aikavälillä nostaa yrittäjän tulotasoa, jos kehitystyö tuottaa haluttua tulosta.

Taloudellinen puskuri antaa turvaa ja mielenrauhaa

Osa visualistin koulutukseen hakeutuvista on työskennellyt aikaisemmin jollain muulla toimialalla. Aluksi osaamis- ja kokemustaso ei luonnollisesti ole yhtä korkealla tasolla kuin pitkään alalla toimineella visualistilla. Myös visualistiyrittäjällä palkka voi aluksi olla pienempi kuin palkka, johon aikaisemmassa ammatissaan on saattanut tottua. Tulojen epävarmuuteen ja epäsäännöllisyyteen on syytä varautua, ja visualistiyrittäjällä on hyvä olla säästöjä ”pahan päivän varalle”.

Visualistin työ on monelle kutsumus ja unelma-ammatti, josta on saatettu unelmoida jo pidemmän aikaa. Visualistiksi hakeudutaan usein intohimosta alaa ja visuaalisia asioita kohtaan. Visualistina toimimisesta voi luoda itselleen pitkän ja menestyksekkään uran, ja esimerkiksi myymälöissä visualisti voi edetä urapolullaan vaativampiin tehtäviin myymäläpäälliköksi, aluevisualistiksi ja maavisualistiksi. Visualisti voi tehdä myös itse asioita oman palkkatasonsa nostamiseksi esimerkiksi lisäkouluttautumalla, tehostamalla omaa markkinointiaan ja tietenkin tekemällä työnsä mahdollisimman hyvin.

Tutustu AJK:n visuaalisen markkinoinnin koulutusvaihtoehtoihin:

Visualistin koulutus

Liiketoiminnan ammattitutkinto, visualisti

Onnistu visualistiyrittäjänä verkkokurssi

Vieritä ylös