Mihin sisustussuunnittelijat työllistyvät valmistumisen jälkeen?

AJK-Jatkokoulutuksesta valmistuu vuosittain kymmeniä sisustussuunnittelijoita. Monesti uusia hakijoita ja opiskelijoita kiinnostaa työllistymismahdollisuudet kouluttautumisen jälkeen. Se, työllistyykö alalle ja minkälaisiin tehtäviin, riippuu paljon opiskelijan aikaisemmasta taustasta, mielenkiinnon kohteista sekä motivaatiosta. Urapolkuja on yhtä monta kuin on opiskelijaa.

On kuitenkin selkeästi olemassa näyttöä siitä, että koulutuksen suorittamisella on ollut positiivinen vaikutus alalle työllistymiseksi. AJK:n koulutuksia lisäksi arvostetaan alalla. Tärkeä tavoite on, että koulutukset ovat käytännönläheisiä ja ne tarjoavat osaamista työelämän tarpeisiin.

Sisustussuunnittelijan koulutuksesta valmistutaan monipuolisesti erilaisiin tehtäviin

Sisustussuunnittelijan koulutuksen suorittaneista moni perustaa oman sisustusalan yrityksen. Osa lähtee rohkeasti täysipäiväiseksi yrittäjäksi ja osa saattaa perustaa sivutoimisen suunnittelualan yrityksen. Oman sisustusalan yrityksen perustaminen ei toki ole ainoa vaihtoehto. Opiskelijoitamme on päätynyt myös muun muassa keittiösuunnittelijoiksi, sisustusneuvojiksi ja sisustusmyyjiksi.

Moni AJK:sta valmistuneista päätyy suunnittelemaan ajan myötä myös julkisia kohteita, kuten toimistoja, kahviloita ja ravintoloita. Oma urapolku riippuu paljolti omasta aikaisemmasta taustasta ja omista kiinnostuksen kohteista.

Enemmistö sisustussuunnittelijan koulutuksen suorittaneista kokee saaneensa koulutuksesta täysin uutta ammatillista osaamista, vahvistusta aikaisemmalle ammatilliselle osaamiselleen ja itsevarmuutta suunnittelijana toimimiseen. AJK:n sisustussuunnittelijan koulutus on alalla arvostettu ja se antaa suunnittelijalle ammatillista uskottavuutta.

Sisustuspalveluiden kasvava kysyntä luo työtä suunnittelijoille

Sisustusala on jo pitkään ollut trendikäs. Moni saattaakin pohtia, onko ala jo turhan kilpailtu ja riittääkö kaikille töitä. Alalla toki on paljon tekijöitä ja kilpailua. Niin kuin kaikessa muussakin yrittämisessä, myös sisustusalla pitää olla valmis tekemään paljon töitä oman näkyvyyden ja menestymisen eteen. Jos kuitenkin kokee intohimoa alaa kohtaa, on yleensä myös valmis näkemään vaivaa menestymisensä eteen. Lisäksi ihmiset panostavat nykypäivänä enemmän koteihin ja vapaa-ajanasuntoihin. Sisustussuunnittelijoiden kasvava joukko kertonee täten jotain myös kasvavasta sisustuspalveluiden kysynnästä.

Ammattiverkostot tukena valmistumisen jälkeen

AJK:sta valmistuneille sisustussuunnittelijoille on olemassa oma ammatillinen yhdistys, Sissarit Ry. Yhdistykseen voi liittyä sisustussuunnittelijan koulutuksesta valmistumisen jälkeen. Sissarit Ry on ammatillisesti tärkeä ja ainutlaatuinen verkosto. Yhdistyksessä vallitsee auttamisen ja vertaistuen henki, joka on varsinkin yksinyrittäjälle erityisen tärkeää.

Oma suunnittelijoiden yhdistys ylläpitää jäseniensä ammatillista osaamista muun muassa järjestämällä erilaisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Myös alan yritykset ja tavarantoimittajat haluavat usein tehdä yhteistyötä yhdistyksen kanssa. Sissareiden jäsenenä pääsee kuulemaan uutuuksista ja vallitsevista trendeistä ensimmäisten joukossa. Alan verkostot ovat sisustussuunnittelijoille elintärkeitä, ja niiden ylläpitämisessä Sissareilla on merkittävä rooli. Yksi etu AJK:n sisustussuunnittelijan koulutuksen suorittamiselle on päästä osaksi tätä uniikkia suunnittelijayhteisöä.

Unelmista ammatiksi – AJK:ssa voit opiskella työn ohella ja asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Sisustussuunnittelijan koulutus

Julkisten tilojen suunnittelu

Vieritä ylös